מבזק מס מספר 5 - 

מיסוי ישראלי  6.1.2003

תושב חוץ כבעל מניות בחברה שקופה – הורות המעבר אינן שוללות מצב כאמור - 6.1.2003

על פי הוראות המעבר לסעיף 64א1 לפקודה, חברה משפחתית, שהייתה משפחתית ערב פרסום מסקנות ועדת רבינוביץ, תהפוך אוטומטית לחברה שקופה, אלא אם ביקשה אחרת. על פי הוראה זו עולה  פרשנות אפשרית לפיה גם חברה משפחתית שבה בעל מניות תושב חוץ, תהפוך לשקופה, על אף הוראת סעיף 64א1 בדבר חובת היותם של כלל בעלי מניותיה של חברה כאמור תושבי ישראל.

 

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה