מבזק מס מספר 514 - 

מיסוי בינלאומי  3.10.2013

מס ירושה בגרמניה - 3.10.2013

מזה מספר שנים, משרדנו מלווה ישראלים רבים המשקיעים בנדל"ן בגרמניה. רבים ממשקיעים אלו לא לוקחים בחשבון חשיפה אפשרית, חו"ח, למס עיזבון גרמני. להלן בקליפת האגוז דיני המס החלים על ירושות ומתנות בגרמניה.

מס ירושה בגרמניה מוטל על היורש, בשיעור משתנה בהתאם לגובה הירושה ולקרבה בין היורש למוריש. כך, למשל, שיעור המס החל על בן\בת זוג, הורה או צאצא, נע בין 7% (עד 75 א' יורו) ל- 30% (מעל 26 מיליון יורו). בהעדר קירבה משפחתית, שיעור המס נע בין 30% ל- 50%, בהתאמה.

כאשר היורשים או המוריש הם תושבי גרמניה, יחול מס ירושה על כלל נכסי הירושה, גם אלו הנמצאים מחוץ לגרמניה (Unlimited tax liability). במקרה זה, יחול פטור בהיקף ניכר, בהתאם לקרבה בין היורש למוריש. כך, בן או בת הזוג ייהנו מפטור בסך של 500 א' יורו, ילד או ילדה ייהנו מפטור בסך של 400 א' יורו, הורה והורה-הורה ייהנו מפטור בסך של 100 א' יורו.

כאשר המוריש והיורשים אינם תושבי גרמניה, מס הירושה יחול רק על נכסים מסוימים הנמצאים בגרמניה (Situs taxation), אולם הפטור לכל יורש הינו בגובה של 2,000 יורו בלבד. הנכסים הכפופים למס במקרה זה כוללים, בין השאר: נכסי נדל"ן, נכסים המשמשים לפעילות תעשייתית או מסחרית (כאשר יש מוסד קבע או נציג קבע בגרמניה), החזקה מהותית במניות בחברה שמשרדה הרשום או מקום הניהול המרכזי שלה הוא בגרמניה וזכויות הנובעות משותפות סמויה, לרבות הלוואות משתתפות ברווחים. משווי נכסי הירושה יופחתו משכנתאות, חובות שכירות וחובות אחרים, המובטחים במישרין או בעקיפין בנכסי נדל"ן מקומיים או בזכויות שקולות. לפיכך, לעניין מס העזבון, ייטיב המשקיע אם ידחה את פירעון קרן המשכנתא למועד מימוש הנכס. חשבונות בנק אינם כפופים למס העזבון.

עולה מהאמור לעיל, שייתכנו מקרים בהם עדיף להתחייב במס על כלל נכסי הירושה תוך הנאה מהפטורים הגבוהים כמוזכר לעיל. במקרים אלו ובנסיבות מיוחדות, יוכל המשקיע הישראלי לטעון שהוא תושב גרמניה לעניין מס העזבון, למשל כאשר בבעלותו בית מגורים בגרמניה (גם אם אינו מקום המגורים המרכזי שלו), כאשר ניתן להניח מהנסיבות שהוא מתכוון להמשיך ולהחזיק בנכס וכן לעשות בו שימוש (במקרה שנדון בבית המשפט הגבוה בגרמניה נקבע שמספיקה שהיה של מספר שבועות בשנה לתקופה של מס' שנים רצופות).

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה