מבזק מס מספר 515 - 

מיסוי בינלאומי  10.10.2013

סוגיית מס בהעברת קניין רוחני לחברה זרה - 10.10.2013

לא פעם נתקל משרדנו בלקוחות פרטיים אשר פיתחו קניין רוחני מסוים (I.P) ומגיעים לשלב הבא בפיתוח (כאשר קיימת היתכנות טכנולוגית ושיווקית), ולשם כך נדרשת לא פעם השקעה נוספת של כסף שיופנה להמשך המחקר והפיתוח כאשר לצורך כך מגויס משקיע או מספר משקיעים.

בד"כ הדרישה העסקית היא שה-I.P יהיה בבעלות חברה זרה, ממספר סיבות אפשריות:
שוק היעד למכירות המוצר בעתיד צפוי להיות בחו"ל, דרישת המשקיע הזר, קיום ציפייה להנפקת החברה בעתיד וכו'. אגב כך, שאלת מושבה של החברה הזרה היא שאלה מעניינת בפני עצמה ובענף זה מציעות מדינות מסוימות משטרי מס מטיבים (Patent Box או Innovation Box), ועל כך יורחב באחד ממבזקינו הבאים.

מאחר וה – I.P צבר נכון למועד המדובר ערך כלשהו (למרות שאינו ניתן תמיד לכימות), העברתו לחברה זרה מהווה אירוע מס הוני החייב במס בידי בעל הקניין בשיעור של 25% (ייתכנו שיעורים אחרים בשל חישובים ליניאריים). יוזכר, כי בנושא זה יצאה הנחייה מאת רשות המסים (שינוי מודל עסקי) שבעיקרה מבקשת לחייב במס אירועים מסוג זה ואירועים דומים לו (ראה מבזקנו מס' 359).

כמו כן, העברת הנכס בפטור ממס לפי חלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה) אינה אפשרית בד"כ משום שמדובר בחברה זרה (ולכך נדרש אישור המנהל) ובעיקר משום שגיוסם של משקיעים נוספים מפר את התנאים לשינוי מבנה פטור. במרבית המקרים, תשלום מס על שוויו של הנכס מהווה חסם מהותי לביצוע עסקאות מאחר והיזם אינו נפגש עם כסף ואין ביכולתו לשלם מס בסכומים גבוהים).

אחת הדרכים שניתן לנקוט בהן, היא ביצוע עסקה שאינה מכירה מיידית ומוחלטת של ה-I.P לחברה הזרה, אלא מכירה מותנית, תוך שילוב של עסקה לגידור סיכונים הנובעים ממחירו העתידי של הקניין ומחוסר הוודאות הטבוע בו. כמובן שבעסקה מהסוג האמור בד"כ תשולם תמורה חלקית בלבד ליזם בעל הקניין במועד העסקה המותנית והרוכש לא יקבל לידיו באותו מועד את מלוא הזכויות ב-I.P, על כל המשתמע מכך !!!.

בדרך זו, התמורה ההוגנת ליזם, מעביר הנכס, תהיה נמוכה באופן משמעותי בשלב העברת הנכס לחברה הזרה, ותשלום המס בעת ההעברה יקטן באופן משמעותי ולא יהווה גורם מעכב בביצוע העסקה.

אופן פעולה בדרך זו הינה כלכלית יותר ותואמת לצרכים ולסביבה העסקית הקיימת בענף זה, מפחיתה את אי הוודאות ומבטיחה שלא ישולם מס גבוה באין התעשרות כלכלית אמיתית.

 

למשרדנו יש את הניסיון והיכולת לייעץ וללוות עסקאות כאמור ולבסס את הנתונים והערכים הרלוונטיים לעסקאות מסוג זה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ולרו"ח (משפטן) אייל סנדו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה