מבזק מס מספר 533 - 

ביטוח לאומי  13.2.2014

תאונה בהשתלמות למודעות עצמית – כפגיעה בעבודה - 13.2.2014

ביום 4 בפברואר 2014 ניתן פס"ד בביה"ד האזורי לעבודה בעניין פחימה אסתר (להלן – המבוטחת) (ב"ל 32756-08-13) שבו נקבע כי תאונת עבודה של שכירה במהלך השתלמות למודעות עצמית בבית מלון יש לראותה כפגיעה בעבודה.

במבזקי מס קודמים (361,413,460) כתבנו בפירוט על סוגיית הפגיעה בעבודה במסגרת אירועים חברתיים שונים והשתלמויות, ואולם פס"ד זה יש בו חדשנות תפיסתית ולכן בלי להיכנס לנבכי עובדות המקרה וטענות הצדדים, נביא את עמדת ביה"ד בעניין הרלוונטיות של סוג ותוכן ההשתלמות למעסיק עצמו ולתחום פעילותו.

פסה"ד מציין בין השאר את הלכת אילוז בביה"ד הארצי לעבודה שבו נקבע מבחן דו שלבי כדי לבחון אם אירוע תאונתי הוא תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו של העובד אצל מעבידו ועומד בקריטריון שקבע המחוקק.

שלב א' – תיבחן הזיקה של האירוע לעבודה ומהותו של האירוע כפעולה נלווית לעבודה,  ובמיוחד מידת העניין שיש למעסיק באירוע.

(מבחני העזר שנקבעו בהלכת כנף הם המסגרת הפורמלית של ההשתלמות וארגונה, מימון הוצאות ההשתלמות, תשלום שכר לעובד, תשלום דמי ביטוח לאומי בתקופת ההשתלמות והאם ההשתלמות נעשית בזמן הרגיל של העבודה).

שלב ב' – רק לאחר שהאירוע הוכר כפעולה נלווית לעבודה תיבחן הפעילות שבה היה העובד מעורב  שעה שנפגע ומידת הקשר של הפעילות לאירוע המוכר.

במקרה דנן ונסיבותיו שוכנע ביה"ד והתביעה נתקבלה. ואולם החשיבות אינה בתוצאה אלא בגישה החדשנית של ביה"ד:

במקרה הנדון יצאה העובדת להשתלמות בתחום המודעות העצמית.

בעניין מידת העניין שיש למעסיק באירוע קובע ביה"ד:

"הגישה הרווחת היום, אינה ראיית העובד כבעל מקצוע מצומצם אלא כאדם שלם אשר הרחבת השכלתו ופתיחת אופקים שונים בפניו תורמת באופן מובהק לקידום העבודה וביצוע עבודה טובה יותר על ידי העובד. מהעדויות עולה כי ההשתלמות שאליה יצאה התובעת הייתה השתלמות  בתחום המודעות העצמית. העובדה שמדובר בתחום הנושק למיומנויות רבות ושונות, אינה גורעת מהעובדה שיש בהשתלמות שאליה יצאה התובעת, כדי לשפר את תפקודה ולסייע לה גם בתחום עבודתה".

בקביעה חדשנית זו יחד עם העובדה כי המעסיק מימן את ההשתלמות (כולה או חלקה) ולא ניכה ימי חופש בגינה מן העובדת, קבע ביה"ד כי העובדת הרימה את הנטל לקיום הזיקה הנדרשת בין ההשתלמות לבין העבודה וקיימה את המבחן הראשון על פי הלכת אילוז.

ביה"ד טורח להוסיף ולהדגיש כי הצטרפות בן זוגה של התובעת לשהייתה במקום ההשתלמות, תוך שהוא נושא בעלויותיו בעצמו, אינה גורעת מהקביעה לעיל, לגבי העובדת עצמה.

 

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי בע"מ עם רו"ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

נכתב ע"י רו"ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה