מבזק מס מספר 547 - 

מיסוי ישראלי  29.5.2014

מנהלי – זהירות: האח הגדול מבקש להכיר אותך… (שאלון דרישת פרטים) - 29.5.2014

ממש בעת האחרונה הגיעו אלינו מספר לא מבוטל של פניות מאזרחים, לרובם אין תיק במס הכנסה, אשר קבלו דרישה מאגף המודיעין ברשות המיסים, להמצאת פרטים מסוימים לפקיד השומה. מהיקף הפניות מסתמן כי מדובר במבצע של רשות המיסים.

הדרישה הינה למילוי טופס מובנה שמספרו 5329 – "דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל", המלווה במכתב הממוען אישית לאזרח (בציון מס' ת.ז.) אותו רוצה רשות המיסים לדגום.

כפי העולה מהמכתב המלווה שמצורף לדרישה יש להחזיר הטופס כשהוא ממולא במייל למחלקת "איתור" ברשות המיסים.

כפי שניסינו לאבחן את אוכלוסיית מקבלי הדרישה, מהמקרים אשר הובאו לידיעתנו, נראה כי המדובר באזרחים שנרשמה אצלם תנועה ערה של כניסות ויציאות מן הארץ וכן עולים חדשים/ תושבים חוזרים וכן כאלו שעל-פי מרשמי רשויות המס בבעלותם מספר נכסי מקרקעין.

בטופס נדרש האזרח למסור דיווח למס הכנסה ולפרט, בין היתר, אם הינו בעל מניות בחברה כלשהי, אם הינו שכיר (כמובן כולל בחו"ל – הערה שלנו)  וכן פרוט תמציתי של כל נכסי המקרקעין וכלי רכב שבבעלותו.

למיטב הבנתנו מטרת הדרישה, בין היתר, הינה לאתר מקרים של נכסים או הכנסות בחו"ל השייכות לתושב ישראל, אשר לא מדווחת בישראל.

למען ההגינות ושמירה על הוראות החוק טורחת רשות המיסים ומוסיפה משפט כי: "במידה והינך במעמד "תושב חוזר ותיק" או "עולה חדש" על פי פקודת מס הכנסה, הנך מתבקש לדווח על נכסים והכנסות בישראל". ("רק בישראל" – הערה שלנו).

יש לשים לב כי טופס מס 5329 ("דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל") הינו גם טופס פורמאלי של רשות המיסים המשמש לבקשת פתיחת תיק עצמאי או ניכויים במס הכנסה כך שמילוי פרטים כאמור בטופס הנ"ל מאפשר לפקיד השומה לפתוח תיק במידה ויבחר בכך.

מיותר לציין כי כל מה שירשם בטופס הזה יהווה אסמכתא לכל התנהלות עתידית או דיון עתידי בקשר למקור ההכנסות, סיווגן, תושבותו של הנישום ומעמדו המיסוי.

אנו ממליצים לשקול היטב ולהתייעץ כיצד למלא טופס זה טרם השבתו לרשות המיסים.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה