מבזק מס מספר 563 - 

מיסוי ישראלי  18.9.2014

חוק עידוד השקעות הון – מיהו יצואן ישיר בהתאם להחלטת מיסוי במע"מ? - 18.9.2014

כידוע, חוק עידוד השקעות הון (להלן – "חוק העידוד"), מעניק הטבות למפעל תעשייתי מוטב או מועדף, כשהתנאי הבסיסי לקבלת ההטבות הינו ביצוע יצוא. סעיף 18א(ג)(2) לחוק העידוד, מאפשר מתן הטבות גם בגין יצוא עקיף, במידה והמפעל ("היצואן העקיף") מייצר רכיב במוצר, המיוצר ע"י מפעל תעשייתי מוטב או מועדף, העומד בתנאי סעיף 18 א(ג)(1) לחוק ("היצואן").

בתקנות נקבעו הכללים בהם חייב לעמוד היצואן העקיף, על מנת שיהיה זכאי להטבות ע"פ חוק עידוד. התנאים הנדרשים ממפעל ביצוא עקיף נוקשים יותר מיצואן "רגיל", ובין היתר הוא תלוי בתוצאות היצואן (חייב להיות אף הוא מפעל מוטב או מועדף), ובמידה והוא אינו באזור פיתוח א' הוא נדרש למחזור מינימאלי וליצוא של 50% ועוד.

לפיכך, ברי כי כמפעל תעשייתי המבקש הטבות כמפעל מוטב או מועדף, יעדיף להיות זכאי להטבות כיצואן ישיר ולא כיצואן עקיף שכן הקריטריונים "פשוטים" יותר.

ביום 24/8/2014 ניתנה ע"י החטיבה המקצועית ברשות המיסים החלטת מיסוי 8973/14 בתחום המע"מ. דובר בחברה זרה שאין לה פעילות או עסקים בישראל (להלן – "תושב החוץ").

תושב החוץ חתם על 2 חוזים עם 2 חברות ישראליות:

  • עם חברה א' – לייצור חלקים עבור תושב החוץ.
  • עם חברה ב' – לעיבוד סופי של החלקים המיוצרים ע"י חברה א', עבור תושב החוץ.

ע"פ החוזים, החלקים המיוצרים ע"י חברה א' נשלחים לחברה ב', עוברים עיבוד על ידה ואז, מיוצאים לחו"ל על ידי חברה ב' כחלקים סופיים מעובדים.

כל חברה מקבלת את התמורות המגיעות לה ישירות מתושב החוץ. כל חברה תוציא חשבונית מס לתושב החוץ באופן נפרד. חברה ב' מבצעת את היצוא רק עבור מרכיב העבודה שלה ורשומון היצוא לא יכלול את שווי החלקים שקיבלה מחברה א' (מחיר נמוך יותר לצורך היצוא), כלומר היא תוציא רשומון יצוא חלקי רק על חלק העיבוד שהיא מבצעת.

החלטת המיסוי קובעת כי יאושר לחברה א' מע"מ בשיעור אפס ע"פ סעיף 30(א)(1) לחוק מע"מ, כיצואן, בגין היצוא לתושב החוץ, על אף שחברה ב' הינה היצואן הסופי של הטובין.

את חשבונית המס תוציא חברה א' לתושב החוץ כ"מסמך אחר", לצורך חבות במע"מ אפס. להחלטה זו מתחום המע"מ ייתכן ויש השלכות נוספות.

לדעתנו, המשמעויות הנובעות לענייננו (חוק העידוד) מהחלטת המיסוי הינן כי חברה א' הפכה מ"יצואן עקיף", במושגי חוק העידוד, המוכר רכיב במוצר לחברה ב', ליצואן(!!), המייצא ישירות לתושב החוץ. לפיכך, לפי חוק העידוד, לצורך עמידתו בתנאי יצוא כמפעל מוטב או מועדף, היצוא ייבחן כיצוא ישיר ולא עקיף, והתנאים בהם הוא נדרש לעמוד קלים יותר.

עם זאת נדגיש, כי לצורך עמידה בתנאי חוק העידוד קיימת חשיבות מכרעת למבנה חוזי נכון בין החברות ותושב החוץ ויתכן ותידרש פניה לרשות המיסים לקבלת אישורים מראש.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לרו"ח רונית בר ולרו"ח (משפטן) ישי כהן, ממשרדנו.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה