מבזק מס מספר 6 - 

מיסוי ישראלי  12.1.2003

ביטול נקודות זיכוי לנטול יכולת שהינו הורה או בן זוג בסעיף 45 לפקודה - 12.1.2003

במסגרת חוק ההסדרים להשגת יעדי התקציב שעבר בחודש דצמבר בכנסת, צומצמה תחולתו של סעיף 45 לפקודה, כך שהחל מיום 1.1.2003 תינתנה שתי נקודות זיכוי בגין נטול יכולת שהוא ילדו של הנישום או של בן זוגו בלבד. ערב התיקון ניתנו שתי נקודות זיכוי כאמור גם בגין נטול יכולת שהוא בן זוג או הורה של הנישום.

יש לבחון יישום הוראות סעיף 44, בו לא חל שינוי, בעניין אחזקתם במוסד בעניינם של בן זוג או הורים נטולי יכולת.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה