מבזק מס מספר 6 - 

מיסוי ישראלי  12.1.2003

ביטול שיעורי המס ההיסטוריים בהדרגה לגבי כל סוגי הנישומים במס הכנסה - 12.1.2003

שיעורי המס ההיסטוריים, בהתאם לסעיף 91(ו) לפקודה, יבוטלו במסגרת הרפורמה, כך שהחל משנת 2005 יתווסף אחוז אחד לכל שנה, עד ששיעור המס על הרווח הריאלי יגיע ל- 25%. תיקון חקיקה זה הינו בדומה לתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, לפיו יתווסף אחוז מס אחד לשיעורי המס ההיסטוריים, לכל שנה החל משנת 2005, במגבלת 25% דלעיל. ואולם, על פי סעיף 48א(ד) לחוק האמור, תוספת שיעורי המס תהא רק לגבי חברה שיש לה הכנסה מעסק, או לגבי יחיד שקיבל זכות במקרקעין בפירוק חברה כאמור, כך שבפועל מרבית הנישומים ימשיכו ליהנות משיעורי המס המופחתים.

בניגוד לתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין, שלילת שיעורי המס ההיסטוריים על פי תיקון סעיף 91(ו) 

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה