מבזק מס מספר 6 - 

מיסוי בינלאומי  12.1.2003

קיזוז הפסדים מחו"ל – על פי חוזר הנציבות, לישראל סמכות להתערב באופן חישוב ההפסד - 12.1.2003

לאחרונה פורסמה טיוטת חוזר מס הכנסה בנושא קיזוז הפסדים מחו"ל. בין היתר עולה מטיוטה זו כי למדינת ישראל סמכות להתערב באופן חישוב ההפסד, גם אם מקורו במדינת אמנה, לדוגמה – התרת פחת על פי תקנות מס הכנסה בישראל, ולא על פי הדין הפנימי באותה המדינה. עמדה זו, לדעתנו, סותרת את עמדת המחוקק כפי שהובאה במספר מקומות בפקודה לאחר הרפורמה, כגון הפסדים בחברת משלח יד זרה – סעיף 5(5)(ג) לפקודה.

היה ותתקבל גישה זו הרי שתעלה בהכרח שאלה נלווית, האם, במידה ושיעור הפחת בישראל עולה על הפחת בחו"ל, או שבחו"ל לא ניתן לנכות פחת כלל, יינתן בישראל הפרש הפחת, כך שההפסד לקיזוז יגדל?

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה