מבזק מס מספר 607 - 

מיסוי ישראלי  13.8.2015

חקיקה – הרכבת שנעצרה שוב יוצאת לדרך: תזכיר חוק – חברות בית וחוות דעת - 13.8.2015

במבזק 561 מיום 4.9.2014 תארנו מספר נקודות חשובות שהועלו בתזכיר חקיקה בענייני מס.
בין השאר תארנו במפורט עניין השינוי החקיקתי המוצע בחברות בית, כך שבחירה בסעיף כאמור תהא חד פעמית, ורק בסמוך ליסוד החברה. לא ניתן יהיה לבחור בישום הוראות הסעיף דווקא בשנה שנוח לנישום עקב מימוש נכס מקרקעין צפוי.
באותו תזכיר נקבעה גם הוראת מעבר לגבי חברות קיימות שבכל זאת יבחרו להחשב כחברת בית בסמוך לאחר יום תחילת החוק. לגביהן נקבעו הוראות מעבר קשות של חלוקת יתרת העודפים ומיסוי בשיעור שולי מירבי.
במבזק 573 מיום 3.12.2014 תארנו כי התזכיר הגיע כדי הצעת חוק וזוהי ההזדמנות האחרונה לעלות על רכבת חברת הבית לפני שיחולו ההוראות החדשות והוראות המעבר.
בין לבין, נפלה הממשלה והתחלפה באחרת, והצעת החוק גוועה לה. ואולם כעוף החול המתעורר התעוררה מחדש ושוב פורסם לציבור תזכיר לתיקון החוק.
בין שלל התיקונים מועלה התיקון הנרחב בסעיף 64 לפקודה הדן בחברת בית, וראה המבזקים המוזכרים לעייל.
השינוי העיקרי שראינו בתזכיר החדש הוא הזזה של שנה אחת קדימה, קרי: ככל הנראה תחולת השינוי תהיה ביום 1.1.2016.
חברות שיבקשו להיות חברות בית עד סוף 3.2016
יחולו עליהן הוראת המעבר הנוקשות.
לעומתן – חברות שהיו חברות בית טרם יום התחילה יוכלו להמשיך ולהיות כאלו ללא כל שינוי חקיקה.
לאור האמור: בעלי מניות בחברות אשר עומדות בדרישה הבסיסית להחשב כחברות בית (כל רכושן ועסקיהן הינם החזקת בניינים), ושוקלים מימוש הנכסים בעתיד הנראה לעין, וטרם הגישו דוחות 2014, ראוי שיבחרו ויגישו דוח 2014 כחברת בית.
בחירה כאמור תבטיח את "עתידן".
חברות שאחרו את הרכבת ל-2014, יתכן וראוי להן להודיע לפקיד השומה כבר עתה – עוד טרם הגשת דו"ח 2015, כי בחרו להחשב כחברות בית לשנת 2015.
יתכן שהודעה כאמור, תאפשר אף להן לעלות על הרכבת, ולהמשיך להחשב חברות בית בעתיד בלא ישום הוראות המעבר.
בשולי הדברים – נציין כי מוצע גם לחייב הגשת דיווח מפורט על חוות דעת שנתקבלו אשר יש בהן חיסכון במס.
מטבע הדברים חיוב בדיווח יוחל לאחר כניסת החקיקה לתוקף. אי לכך ובדומה לאמור לעייל, ככל שנישום מבקש חוות דעת מקצועית שתאפשר לו ישום גישה מטיבת מס, אשר תשפיע על דיווחיו והכנסתו החייבת במשך השנים הבאות, ראוי שיבקשנה ויחילנה כבר בדוח 2014, ככל שטרם הוגש, כך שככל הנראה חבויות הגילוי והדיווח השונות, לא יחולו עליו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה