מבזק מס מספר 670 - 

ביטוח לאומי  29.12.2016

נקודות מסויימות בחוק ההתייעלות 2017-2018 - 29.12.2016

במבזק זה נסקור מספר שינויים חשובים בתחום הביטוח הלאומי כפי שעברו אך באחרונה בקריאה שניה ושלישית בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018, המכונה חוק ההסדרים.

נקודות נוספות אחרות, יובאו במבזקים הבאים.

א. שינויים בשיעורי דמי הביטוח הלאומי לעובד עצמאי החל מינואר 2017:

 • הופחת השיעור המופחת של דמי הביטוח הלאומי עד הכנסות בשיעור 60% מהשכר הממוצע במשק (5,678 ₪ – נכון לשנת 2016) ל – 2.87% במקום 6.72%.
 • הוגדל השיעור המלא של דמי הביטוח הלאומי – מעל 60% השכר הממוצע במשק ועד המקסימום (43,240 ₪) ל – 12.83% במקום 11.23%.
 • בשיעורי דמי ביטוח בריאות לא חל שינוי: 3.1% בשיעור המופחת ו – 5% בשיעור המלא.
 • כלומר, החל מינואר 2017 שיעורי דמי הביטוח של עובד עצמאי הם כדלקמן: 5.97% בשיעור המופחת (במקום 9.82%) ו-17.83% בשיעור המלא (במקום 16.23%).

ב. תוספת וותק לקצבת זקנה:
קצבת הזקנה הבסיסית כיום ליחיד ללא תלויים, שגילו נמוך מ-80, היא -1,531 ₪ לחודש.
מעבר לקצבת הזקנה הבסיסית – החל משנת הביטוח ה-11 משתלמת למבוטח תוספת וותק בשיעור 2% מהקצבה הבסיסית לכל שנה, אך לא יותר מתוספת ותק כוללת של 50%. סה"כ קצבת הזקנה האמורה שכוללת תוספת ותק מרבית של 50% ליחיד, היא 2,297 ₪ לחודש.

אוכלוסיות כגון עולים חדשים ואחרים (כגון נשים נשואות שלא עבדו חלק ניכר מחייהן ולכן לא נדרשו לשלם דמי ביטוח) נפגעו באפשרות לקבל תוספת וותק.
החל מחודש ינואר 2017 – ובאופן מדורג על פני 4 שנים עד וכולל 2020, יחולו השינויים הבאים:

 • משנת 2017 – תחושב תוספת הוותק מהשנה ה – 10 (2% תוספת לקצבה).
 • משנת 2018 – התוספת תחושב מהשנה ה – 9 (4% תוספת לקצבה).
 • משנת 2019 – התוספת תחושב מהשנה ה – 5 (12% תוספת לקצבה).
 • משנת 2020 התוספת תחושב מהשנה הראשונה. כלומר, מי שיצבור 25 שנות ביטוח יהא זכאי לתוספת ותק מרבית.

חשוב לציין כי נותרה המגבלה של 50% כבעבר.

גיל פרישה לנשים – עד גיל 64

 • על פי החוק הקיים, גיל הפרישה לנשים היה אמור לעלות בהדרגה מגיל 62 לגיל 64 החל מינואר 2017.
 • לאור התנגדות עזה בכנסת, נדחתה בשלב זה תחולת השינוי לחודש אוגוסט 2017 והוא יבוצע בהדרגה ובדחייה, כדלקמן:
  החל מאוגוסט 2017 וכל שמונה חודשים – גיל הפרישה לנשים יעלה בארבעה חודשים, לדוגמה!
  כל אישה ילידת אוגוסט 1955 עד מרץ 1956 – גיל הפרישה שלה יהא 62 ו – 4 חודשים.
  ולגבי הצעירות שבהן – ילידות דצמבר 1958 ואילך – גיל הפרישה יהיה גיל 64.

דחיית גיל הפרישה משפיעה הן על דחיית מועד האפשרות לקבלת קצבת זקנה וגיל זכאות לגמלאות נוספות, והן על חבויות דמי ביטוח, שיתחילו לקטון או להתבטל רק עם הגעה לגיל הפרישה הדחוי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה