מבזק מס מספר 692 - 

מיסוי מקרקעין  6.7.2017

2018 כבר באופק, ואפשר להתחיל להיערך לשינויים בהחזקת דירות המגורים - 6.7.2017

כזכור – הרפורמה הגדולה שבוצעה במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, ביטלה את הפטור הידוע והאהוב, של מכירת דירת מגורים כלשהי, אחת לארבע שנים, ללא כל התחשבות בכמות הדירות המוחזקות או בשווי הדירה.
לאור השינוי הדרמטי בחקיקה, החל מיום 1.1.2014 – התחיל עידן חדש: אין יותר פטור של אחת ארבע שנים, והוחל חישוב המס הליניארי.
אמנם הפטור המשני המאפשר פטור "מלא" ממס שבח במכר דירה יחידה (ובכפוף לתנאים מסויימים), נותר על כנו.

עם חקיקת התיקון נקבעה "תקופת מעבר" – שנועדה ליצור תקופת מעבר חלקה יותר ובעלת בלמים מסויימים, במעבר בין משטר המס הישן לחדש. תקופת המעבר היא בת ארבע שנים:
1.1.2014-31.12.2017.
בהוראת השעה לתקופת המעבר נקבעו הוראות רבות ובין השאר נקבע בה כי מי שנכנס לתקופת המעבר עם שתי דירות, לא יוכל למכור אף אחת מהן בפטור של דירת מגורים יחידה (49ב(2)), גם אם ימכור לפני כן בחיוב במס, את הדירה האחרת בתקופה זו.

אנו רואים באופק כבר את שנת 2018, שהיא כבר מחוץ להסגר של תקופת המעבר.
בשנה זו ניתן יהיה לכאורה למכור כמה וכמה דירות ברצף וללא מגבלת כמות, ב"פטור" הליניארי.

באה לפנינו שאלה: אדם מחזיק שתי דירות מגורים, עוד מלפני שנת 2014.
את האחת שנרכשה בשנת 2011, בכוונתו למכור וברווח יפה.
מנגד ברצונו לרכוש תחתיה דירת מגורים יוקרתית אחרת.
אם ימכור את הדירה היום – יחול עליו מס ליניארי לא זניח.
אם ירכוש הדירה היוקרתית היום ישלם מס רכישה בשיעורי עתק של 8% ו-10% !.
מה עושים?
ניתן לבדוק ההיתכנות הבאה:

  • את הדירה שברצונו להשאיר, ישאיר במשפחה – ויתן אותה לבנו חסר הדירה, במתנה.
    במתנה זו, יחול עליו פטור ממס שבח, ובנו יחוייב בשליש מס הרכישה החל על רוכש דירה יחידה (כולל פטור מלא ממס רכישה על כ-1.6 מליון ₪ ראשונים).
  • את דירת היוקרה שברצונו לרכוש, יכול לרכוש מיד אח"כ, תוך מתן הצהרה במש"ח כי את דירתו הקיימת האחרת בכוונתו למכור במהלך שנת 2018. על רכישת דירת היוקרה יחולו שיעורי מס רכישה של דירה יחידה !!
  • את הדירה הקיימת שברצונו למכור – ימכור מיד בתחילת שנת 2018, בפטור מלא ממס כדירה יחידה (הדירה האחרת שרכש לא מכבר, אינה פוגעת בהגדרת דירה יחידה", לעניין זה).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה