מבזק מס מספר 696 - 

מיסוי בינלאומי  2.8.2017

מכירת זכויות ב-LLC – רווח הון פטור או חייב בארה"ב? - 2.8.2017

יחידים תושבי ישראל או חברות המשקיעים ומפיקים הכנסות בארה"ב, פועלים לרוב באמצעות חברה מסוג LLC אמריקאית. ייחודה של LLC הינו בהיותה ישות משפטית נפרדת, המאפשרת להשקיף את הכנסותיה לצורכי מס בארה"ב לבעלי הזכויות, קרי ה- LLC מסווגת כשותפות לצורכי מס בארה"ב. (לעניין מיסוי הכנסותLLC בישראל וסוגיות העולות מהן, ראו חוזר מס הכנסה מס' 5/2004 ומבזקינו מספר 507, 525, 547, 553, 624 642, 687, 679680).
לאחרונה נדונה הסוגיה בביהמ"ש בארה"ב, באשר לדין החל בארה"ב בעת מכירת זכויות ב- LLC על ידי תושב חוץ?
על פי הדין הפנימי בארה"ב, תושב חוץ פטור ממס רווח הון בעת מכירת נכסים בארה"ב, שאינם נכסי נדל"ן, ועל כן מכירת זכויות בישות אמריקאית אמורה להיות פטורה ממס בארה"ב, בכפוף לכך שתושב החוץ שהה פחות מ- 183 ימים בארה"ב. זאת, בין אם הזכויות הנמכרות הן זכויות בחברה "רגילה" ("INC"), חברה "שקופה" ("LLC") או שותפות ("LP"). נזכיר, כי לצורך מס מסווגת ה-LLC כשותפות והכנסותיה מיוחסות לבעלי הזכות בה
(ה- LLC רשאית להתחייב במס כחברה – לא שקופה – ככל שתבחר בכך).
למרות האמור, החלטת מיסוי בארה"ב שפורסמה בשנות ה- 90' (Rev. Rul. 91-32, המשקף את העמדה הרשמית של ה- IRS), נוקטת בגישה לפיה יראו שותף המוכר את זכויותיו בשותפות אמריקאית, כאילו מכר את חלקו היחסי בנכסי השותפות, וזאת ככל שהשותפות פועלת בארה"ב באמצעות מקום עסקים קבוע שם, ועל כן רואים את השותף כאילו מכר את חלקו בכל אחד מנכסי השותפות, אשר שימשו את השותפות לצורך עסקיה.
בהתאם לזאת, רואים בתושב החוץ כמי שמכר נכס השייך למקום פעילות בארה"ב (בדומה לנכס הנמכר על ידי מוסד קבע) אשר לגביו לא מוענק פטור ממס.
הגישה לעיל שונה מהגישה בישראל כפי שהתקבלה בפרשת שדות, לפיה מכירת זכות בשותפות אינה מכירה יחסית של השותף בכל אחד מנכסי השותפות באופן, אלא מכירת של הזכות בשותפות עצמה, שבעקבותיה גם פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה 14/2003 בנושא מיסוי שותפויות.
והנה לאחרונה ניתן פס"ד בארה"ב (Grecian Magnesite Mining, Industrial & Shipping Co., SA, v. C.I.R.) בנושא מכירת זכויות ב-LLC על ידי תושב חוץ (חברה יוונית). באותו מקרה, המכירה בוצעה בדרך של רכישה עצמית (Redemption) בידי ה LLC, המסווגת בארה"ב כעסקת רווח הון.

ביהמ"ש סבר, כי חלק מתמורת המכירה (רווח ההון) שלא ניתן לייחס לנדל"ן בארה"ב, המוחזק באמצעות ה- LLC, לא יהווה רווח הון הקשור לארה"ב, מכיוון שרווח ההון כשלעצמו אינו מיוחס למקום עסקים קבוע בארה"ב או למשרד בארה"ב, ולא נעשה כל "שיקוף" של רווח ההון לנכסי הישות הנמכרת ועל כן אינו מהווה הכנסה שהופקה בארה"ב.
בכך דוחה ביהמ"ש את גישתו הגורפת של ה- IRS, בנסיבות בהן אין קשר בין פעילותו השוטפת של מקום העסקים בארה"ב, לבין העסקה הנדונה.
אנו ממליצים, במקרים של מכירת זכויות ב-LLC או בשותפות אמריקאית, להיוועץ עם מומחה מס על מנת להיערך מבעוד מועד לתוצאות המיסוי בארה"ב. למשרדנו ניסיון רב בסוגיות הקשורות למיסוי אמריקאי ולאופן דיווחים בישראל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי ולרו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין, ממשרדנו.

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה