מבזק מס מספר 719 - 

מיסוי מקרקעין  1.2.2018

הפסד בשומת מס שבח, שלא "קובע" כראוי בזמנו, ירד לטמיון - 1.2.2018

ביום 15.1.2015 דחתה וועדת הערר בעניין דליה בובליל (ו"ע 40915-10-16), את ערערה על דחיית בקשתה ממנהל מסמ"ק לתקן שומה שהגישה לפני כ-6 שנים ולקבעה כשומת הפסד, במקום שומת שבח אינפלציוני (אמנם פטור ממס) כפי שהוצאה בזמנו.

להלן עיקרי המעשה:
בשנת 2010 מכרה העוררת דירת מגורים, בתמורה של כ-5.7 מליוני ₪ ועל פי השומה העצמית שהגישה, נצמח במכירה זו הפסד של כ-1.1 מליוני ₪.
המנהל הוציא שומה אחרת ובה הגדיל במקצת את שווי המכירה לכ-5.9 מליוני ₪ (עקב היטל השבחה שנשא בו הקונה במקום העוררת), וכן לא הכיר בניכויים רבים שנדרשו.
בסה"כ הוצאה שומת שבח ובה שבח אינפלציוני של כ-0.5 מליוני ₪, כולו אינפלציוני פטור.
בשנת 2016 וככל הנראה עקב מימוש צפוי לנכס מקרקעין אחר על ידה, ביקשה העוררת לתקן את שומת השבח ולהעמידה על שומת ההפסד כפי שהוגשה.
המנהל דחה את הבקשה תוך שהוא מציין כי סעיף 85 – הדן במועדים האפשריים לביצוע פתיחת שומה עתידית, מאפשר ביצוע פתיחה כאמור בתוך 4 שנים בלבד, והללו חלפו זה מכבר.

פסיקת ועדת הערר
פתיחה ותיקון שומה יכולים להתבצע לפי סעיף 85 רק בתוך 4 שנים.
סוגית הארכת מועדים לפי סעיף 107 לחוק – לא הוכרעה סופית בביהמ"ש העליון, אך גם לדעת אלו הסוברים שהיא אפשרית – הרי שתתאפשר במקרים חריגים ומוצדקים ובהתקיים טעות בתום לב וקיום "סיבה מספקת". לא נמצאו כאלו במקרה דנן.
הפסד בשומת השבח ככל שהיה, היה חייב להיות מדווח בדוחות המס שהוגשו לפקיד השומה, אך הוא לא נכלל בהן, כלל. לו היה מדווח – מן הסתם פקיד השומה היה בוחן אותו, ומחווה דעתו בעניין טיבו.
בכל מקרה בו נדרש קיזוז הפסד עבר משבח מקרקעין עתידי – אין למנהל מסמ"ק סמכות לעשות כן אלא לאחר שקיבל אישורו של פקיד השומה (בטופס שנקבע).
פקיד השומה אינו רשאי כיום לאשר את ההפסד שכן ההפסד לא דווח לו בזמנו, ושומת שנת 2010, התיישנה.
בסיכומו של דבר הערר נדחה.

אין לנו אלא לחזור ולהבהיר לציבור הנישומים, כי שומות שבח "בהפסד", יש לוודא שהוצאו נכונה, זאת אף שהמוטיבציה לבחון את תקינותן נמוכה שכן אין חבות מס. עם זאת, לכשיתעורר צורך עתידי לנצל הפסד זה, ומשלא תוקנה שומת השבח (וההפסד לא דווח בדוחות השנתיים לפקיד השומה), עלול הדבר להיות מאוחר מדי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה