מבזק מס מספר 747 - 

ביטוח לאומי  22.8.2018

ביטוח לאומי – בעלת שליטה בחברה (בסמוך להפסקת עבודתה בחברה) אינה זכאית לדמי אבטלה - 22.8.2018

ביה"ד האזורי לעבודה (ב"ל 30811-03-16) דחה ביום 12 ביולי 2018 את תביעתה של גיטל דיאמנט רהב (להלן: "המבוטחת") לתשלום דמי אבטלה, לאור העובדה שהיתה בעלת שליטה בחברה בסמוך טרם עזיבת עבודתה בה, וזאת מבלי להידרש למבחני עובד ומעסיק.

רקע חוקי

 • סעיף 6ב' לחוק הביטוח הלאומי קובע מפורשות החל מ-1.2004 כי ביטוח אבטלה לא יחול על בעל שליטה בחברת מעטים.

 • בעל שליטה בסעיף 32 לפקודה – בין היתר הוא, מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% מכוח ההצבעה.

 • חברת מעטים בסעיף 76 לפקודה – חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר ואיננה חב' בת ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה.

תמצית עובדתית

 • המבוטחת הייתה בעלת מניות בחברה יחד עם אחיה יותר מעשר שנים, ושמשה בה לטענתה כמנהלת חנות, שכירה.

 • מן העדויות עולה שקיבלה את המניות בחברה בשל השקעה של 150 אלף ₪, לטענתה – כבטוחה כנגד ההלוואה.

 • ב-10.2015 יצאה לחל"ד, וב-12.2015 העבירה מניותיה לאחיה. עקב מעבר פעילות החנות למקום המרוחק מביתה התפטרה בתחילת 2016, והגישה תביעה לדמי אבטלה שנדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") בטענה שהייתה בעלת שליטה בחברת מעטים.

סלע המחלוקת

 • לטענת המבוטחת, אף שהייתה בעלת 50% ממניות החברה עד לסמוך להתפטרותה בפועל, הייתה הפרדה מלאה בין היותה בעלת מניות לבין תפקידה כמנהלת חנות שכירה. היא קיבלה משכורת קבועה ועבדה בשעות קבועות, הרוח החיה בחברה היה אחיה, שקיבל החלטות מהותיות, יזם מיזמים, שמו התנוסס על ניירת החברה ועוד.

 • לטענת המל"ל, המבוטחת נכנסת להגדרת "בעלת שליטה בחברת מעטים" ומשכך אינה מבוטחת בביטוח אבטלה. אין חשיבות לטיב פעילותה כבעלת שליטה בחברה. הפסקת העבודה בפועל לפני ההתפטרות או העברת מניותיה לאחיה לפני תביעת דמי האבטלה – אינן מסייעות לה.

דיון והחלטה

 • אין חולק כי החברה היא חברת מעטים, והמבוטחת שמשה עד סוף 2015 כבעלת שליטה בה. ביה"ד קובע כי עולה מהגדרת "בעל שליטה" שאין היא כוללת דווקא "שליטה" במובן של יכולת לקבל החלטות בחברה.

 • המבוטחת נכנסת בהגדרת "בעל שליטה בחברת מעטים", וזה היה מצבה טרם הגשת התביעה לדמי אבטלה עובר להתפטרותה. משכך אין צורך לבחון קיומם המעשי של יחסי עובד- מעסיק.

 • ביה"ד נסמך על הלכת עלי תיתי בביה"ד הארצי, שם נקבע כי אין צורך להידרש לבחינת קיומם של יחסי עובד-מעסיק, כאשר אין חולק כי עסקינן בבעל שליטה בחברת מעטים.

  ההגדרה הפורמלית- היא הבסיס לבחינת מעמדו של בעל השליטה, ופרשנות כפי שמציעה המבוטחת לפיה תיבדק המהות חלף הנתונים הפורמליים, חותרת תחת הוראות החוק.

  סעיף 6ב' לחוק תיקן מצב של חוסר בהירות ואין להחזיר הגלגל אחורנית ולפגום בבהירות שביקש המחוקק להנחיל, בניגוד להוראותיו המפורשות.

 • ביה"ד קובע כי בנסיבות העניין גם העברת מניותיה כחודש לפני שהגישה את תביעת דמי האבטלה, אינה מסייעת לעניינה.

 • התביעה נדחתה.

ביה"ד מייעץ למל"ל כי "יבחן האם שולמו עבור התובעת דמי ביטוח בגין ביטוח אבטלה וככל שכן, יושבו לה במגבלות הדין".

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה