מבזק מס מספר 752 - 

מיסוי בינלאומי  11.10.2018

נוכחות וירטואלית נוסח ארה"ב – בית המשפט העליון בארה"ב קבע מס מכירה על מסחר באינטרנט גם ללא נוכחות פיזית של המוכר - 11.10.2018

ביום 21.6.2018 פסק בית המשפט העליון בארה"ב לטובת מדינת דרום דקוטה במשפט שהתנהל מול חברת Wayfair העוסקת במסחר אלקטרוני. בפסק הדין המהפכני נקבע, כי אין צורך בנוכחות פיזית של המוכר במדינה כתנאי לתשלום מס מכירה באותה מדינה.

לפסק הדין השפעה נרחבת על כל סוגי החברות המבצעות מכירות בארה"ב, בפרט חברות ישראליות המשווקות את מוצריהן לתושבי ארצות הברית באמצעות פלטפורמות מקוונות לסוגיהן, כדוגמת אמזון. זאת, הן בנושא גביית מס המכירה והן בנושא חובת הדיווח והכל ללא קשר למיקומן הגאוגרפי.

רקע כללי
מס מכירה (sales tax) הוא מס צריכה שמוטל ע"י מדינות בארה"ב, כל אחת על פי כלליה, בגין מכירת סחורות ושירותים, כמעין תחליף למס ערך מוסף.
בפס"ד של בית המשפט העליון בארה"ב משנת 1992 בעניין Quill Corp (להלן: הלכת Quill) נקבע, כי חברה העוסקת במסחר אלקטרוני, נדרשת לגבות מס מכירה בארה"ב ממכירותיה ללקוחות במדינה, רק אם יש לה זיקה אליה. זיקה למדינה פירושה נוכחות פיזית ממשית במדינה (עובדים, משרדים וכו') כך שיש לאותה מדינה כוח וזכות לאכוף על החברה את חוקי המס שלה. כפועל יוצא, עסקים בעלי מכירות אינטרנטיות ללא נוכחות פיזית במדינה מסוימת, לא היו חייבים לגבות מס מכירה על מכירותיהם באותה מדינה. הלכת Quill ותנאי הנוכחות הפיזית התאימו לתקופה של לפני התפתחות המסחר האלקטרוני. האינטרנט הפך את תהליך המכירה של הקמעונאים לצרכנים בכל העולם לנגיש ביותר. המכירות המקוונות נסקו, אך ההכנסות ממסים ומכירות מקומיות לא גדלו באופן יחסי. מדינה כמו דרום דקוטה, למשל, שהושפעה מהלכת Quill, חוקקה בשנת 2016 חוק המחייב את המוכרים במס מכירה בעת מכירה של לפחות 200 מוצרים או שירותים או בסכום של יותר מ – 100,000$ בשנה. זהו מס מכירה כלכלי ((economic sales tax nexus שבא לעקוף את הסטנדרט של המבחן הפיזי. לאור החקיקה, היה על בית המשפט העליון בארה"ב לשקול מחדש את קיומו של מבחן הנוכחות הפיזית.

פסק הדין בעניין Wayfair
פס"ד הפך את הלכת Quill וקבע שזיקה יכולה להיווצר גם ללא נוכחות פיזית של המוכר. בית המשפט נימק את החלטתו כשהוא שם דגש דווקא על העיוות שעלול להיווצר אם הנוכחות הפיזית היא תנאי הכרחי לחבות במס המכירה, ביצירת מקלט מס לחברות המגבילות את הנוכחות הפיזית שלהם עם התפתחות הטכנולוגיה. בית המשפט אף נותן דוגמא היפותטית לעסק עם איש מכירות אחד בכל מדינה – שם תידרש גבייה מלאה של מס מכירה בכל ארה"ב, מול חברה שלה 500 אנשי מכירות במדינה אחת בלבד – לא תידרש לגבות מס מכירה בכל מדינה.
כ – 30 מדינות בארה"ב כבר מיהרו לאמץ את פסיקת בית המשפט.
יודגש, פסק הדין אינו משפיע על חבות במס הכנסה ובמס חברות בארה"ב. עם זאת, מדובר בנדבך נוסף במאמצים של רשויות מס ברחבי העולם וארגונים המכתיבים את מדיניות המסים לקבוע כללי מיסוי חדשים בעידן הדיגיטאלי. ניתן לציין כדוגמאות לכך את פרויקט המלצות ה- OECD במסגרת פרויקט ה- BEPS באשר לאתגרים שהכלכלה הדיגיטלית מציבה (ראה מבזקנו מס' 564) ואת חוזר 4/2016 של רשות המסים בישראל העוסק במיסוי תאגידים זרים בשל פעילות המבוצעת באמצעות האינטרנט (ראה מבזקנו מס' 639).

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אייל כרמי, ולשאר חברי המחלקה למיסוי בינלאומי, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה