מבזק מס מספר 753 - 

מיסוי בינלאומי  18.10.2018

סיום הליך גילוי אנונימי ושילוב הסדרי מס למשקיעי קריפטו - 18.10.2018

אנו מזכירים לקוראינו כי הליך גילוי מרצון אשר מאפשר הגשת פנייה אנונימית יסתיים בסוף שנת 2018. המשמעות היא כי מספיק להגיש את הפנייה עד ליום 31 בדצמבר 2018, גם אם הטיפול יימשך לאחר מכן. (ראו מבזקי מס 714, 722)
פניות שיוגשו החל מינואר 2019 לגילוי מרצון יחייבו הגשת פנייה כולל פרטי הלקוח !
ברור כי מצבו של לקוח אשר מוגשת לו פנייה אנונימית יותר טוב וזאת משום שבאפשרותו להעריך את תוצאת המס וההסכם שייחתם עם רשות המיסים לפני חשיפת פרטיו, לאותו לקוח גם עומדת האפשרות "לסגת לאחור" ולמשוך את הבקשה והניסיון מראה כי במסגרת ההליך האנונימי הנכונות להגיע להסכמים גדולה יותר.
לגבי משקיעי קריפטו – כבר דובר רבות על עמדת רשות המיסים כי ביטקון, אית'ר ושאר הטוקנים מהווים "נכס" ולפיכך מכירתם חייבת במס, עמדה זו חלה גם על החלפות בין מטבעות קריפטו וטוקנים – מהווים אירועי מס (ראו מבזקי מס 736). בחודשים האחרונים נתקלנו בלקוחות רבים אשר קיבלו פניות מרשות המיסים ודרישה להגיש דוחות שנתיים לשנים האחרונות.
לקוחות אשר קיבלו דרישה כאמור בד"כ נמצאים ברשימות אשר קיימות בידי רשות המיסים וידוע כי הם רכשו או מכרו מטבעות קריפטו. המידע הנ"ל מגיע בד"כ מתיקים של פעילים מרכזיים בתעשייה אשר נבדקו ונמצא כי מכרו מטבעות לאותם לקוחות, ולרשות המיסים יש גם דרכים אחרות כדי להגיע למידע האמור.

נציין כי משקיע קריפטו אשר קיבל דרישה מרשות המיסים – אינו זכאי לפנות להליך גילוי מרצון וזאת משום שרשות המיסים "החלה בבדיקה" טרם הגשת הפנייה, וזהו אחד מהתנאים להגשת בקשה.
פתרונות לבעיה זו ניתן למצוא בדרך של הגשת דוחות לרשות כפי שנתבקש ע"י הרשות והגעה להסדר תוך קיום מו"מ לגבי השלכות המס. בנושא זה נציין כי ידוע לנו על קיום הליכים בנושא בבית המשפט, והערכתנו היא כי לא ירחק היום בו תינתן פסיקה האם מטבעות הקריפטו הינם "נכס" אם לאו.
בהזדמנות זו אנו קוראים לרשות המיסים לפרסם עמדה ברורה בנושא החלפות מטבעות קריפטו – נושא אשר מהווה את לב הבעיה בהסדרים בתחום, ונביא דוגמה – ביטקוין אשר נרכש במחיר של 200$, והוחלף ברבעון האחרון של 2017 בתמורה למטבעות אית'ר, כאשר ערך הביטקון היה 18,000$ – על פי עמדת הרשות, עצם ההחלפה בין המטבעות מהווה "מכירה" של מטבע הביטקוין (עם רווח של 17,800$) אשר מתחייבת במס רווחי הון.
פורסמה אמירה בתקשורת לאחרונה כי בכיר ברשות המיסים הורה להקל בנושא חישוב FIFO או LIFO, אולם הקלה זו לא תפתור את העובדה כי כבר שנה לאחר רבעון אחרון של 2017, לא הגיע הביטקוין (ושאר הטוקנים) לרמות המחיר אשר היו בשלהי 2017 – תקופת ה"חגיגות" של משקיעי הקריפטו, ובהסתכלות לאחור – "חגיגות על הנייר" שרובן לא מומשו למטבעות "פיאט".
למשרדנו התמחות מיוחדת וניסיון רב בתחום הגילוי מרצון והסדרי מס בתחום הקריפטו, ונשמח לסייע במקרים המתאימים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ולרו"ח (משפטן) אייל סנדו, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

סניף חיפה והצפון - מחלקת מיסוי ישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה