מבזק מס מספר 756 - 

ביטוח לאומי  8.11.2018

רפורמת הסיעוד מיום 1.11.2018 - 8.11.2018

בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019 נעשה תיקון בחוק הסיעוד שמטרתו להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד לקשישים הסיעודיים, שיישומו מ- 1.11.2018 ועד 1.1.2021, בשלוש פעימות.
בחודש נובמבר 2018 הופק ע"י המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) חוזר שמפרט את השינויים.
החוזר הוא בעיקרו טכני עם פרטים רבים, ואנו נביא את עיקריו האקדמיים:

  • במצב הנוכחי יש 3 רמות סיעוד שונות, החל מ- 9.75 שעות טיפול שבועיות ועד 18 שעות (למטפל זר) או 22 שעות למטפל ישראלי, למי שזכאי לגמלה מלאה (אפשר להמיר שעות טיפול בסל שירותים אחר: ביקור במרכזי יום, קבלת לחצן מצוקה ועוד.

  • רמות הסיעוד יחולקו ל- 6 במקום ל- 3 עד כה, עם הרחבת האפשרות לקבל גמלה בכסף ואפשרות שילוב של גמלה בכסף ושירותים.

  • הרפורמה מגדילה את מספר שעות הסיעוד המרביות לקשישים ברמות סיעוד גבוהות מ- 22 שעות ל- 30 שעות שבועיות (למטפל ישראלי) בסיום התהליך.

  • קשישים סיעודיים ברמות הגבוהות יוכלו לבחור באחת האפשרויות

  • לקבל שעות טיפול סיעודי (או המרה לסל שירותים אחר).

  • לקבל גמלה כספית חלקית ושעות טיפול (או המרה לסל שירותים אחר).

  • קשישים סיעודיים ברמה קלה יוכלו לקבל תמורה כספית בסך של 1,407 ₪, או 9 שעות כשירותים בקהילה כמו ביקור במרכזי יום ולא טיפול בבית, או שילוב בין כל האפשרויות: גמלה כספית, טיפול אישי בבית ושירותים שונים.

  • תינתן תוספת של עד 4 שעות ברמות הגבוהות יותר (3 עד 6) למי שמעסיק עובד ישראלי, על פי המידע מרשות ההגירה שהוא אינו מעסיק עובד זר.

  • זכאים שהם בודדים, או בני 90+, או ניצולי שואה, יקבלו גמלה גבוהה יותר או הטבות בתנאים מסוימים.

בקרה על מקבלי גמלה בכסף
גורם מקצועי מטעם המל"ל, יבקר בבית הזכאי שמשולמת לו גמלה בכסף, ויבדוק אם שירותי הסיעוד שאותם הוא רוכש בגמלה הכספית שקיבל אכן עונים על צרכיו.
במקרה והתברר כי שירותי הסיעוד האלה אינם עונים על צרכיו, רשאי המל"ל שלא לשלם לו את הגמלה בכסף, ולקבוע לו שירותי סיעוד בעין (עזרה).

בימים אלה נערך המל"ל ליישום השינויים לרבות הגדלת שעות טיפול ותשלום לזכאים.
על פי החוזר, לכל הזכאים יישלחו מכתבים ובהם המידע על השינוי בזכאות ואפשרויות הבחירה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה