מבזק מס מספר 782 - 

ביטוח לאומי  15.5.2019

נכים בעלי דרגת אי כושר מלאה – פטורים מדמי ביטוח - 15.5.2019

החל מינואר 2019 המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) שולח למבוטחים, שמשתלמת להם קצבת נכות כללית מלאה לשנה לפחות או לצמיתות, ויש להם הכנסות משכר או מפנסיה מוקדמת, אשור למעסיק או למשלם הפנסיה, כדי ליהנות מהפטור מדמי הביטוח הלאומי (להלן: דמי הביטוח) המגיע להם.

רקע חוקי

  • נכות כללית – נכות שאינה פגיעה מעבודה.

  • נכה שמקבל קצבת נכות כללית מלאה (בדרגת אי כושר של 75% לפחות) למשך שנה רצופה לפחות או לצמיתות פטור מתשלום מדמי ביטוח על כל הכנסותיו, ומשלם רק דמי ביטוח בריאות. נכה כאמור שקצבתו הופסקה בשל הכנסות גבוהות מעבודה או ממשלח יד, ימשיך להיות פטור מדמי הביטוח למשך 36 חודשים נוספים, כמפורט בחוק.

  • הזכאות לקבלת גמלת נכות כללית, תתחיל לאחר תקופת המתנה של 30 או 90 יום, בהתאם לתנאים שבחוק.

  • מי שנקבעה לו זכאות לקצבת נכות (דרגת אי כושר של 75% לפחות) לתקופה כוללת המגיעה לכדי 12 חודש לפחות, יהא המבוטח פטור מדמי ביטוח לגבי החודשים בהם שולמה לו הגמלה בפועל, ויהא חייב בדמי ביטוח על תקופת ההמתנה.

מצב קודם
עד שנת 2018, שכירים או מקבלי פנסיה מוקדמת שהיו זכאים לפטור מדמי ביטוח לאומי בגין זכאותם לקצבת נכות כללית כאמור, פנו למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל אישור למעסיק או למשלם הפנסיה.

מצב נוכחי, החל מינואר 2019
החל מינואר 2019 המל"ל מפיק אישורים למקבלי גמלת נכות כללית הזכאים לפטור, באופן אוטומטי, בתהליך המפורט להלן:
א. המערכת מאתרת עובדים שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת המקבלים קצבת נכות כללית לפטורים בשל כך מדמי ביטוח, ומנפיקה אישור לתקופת הזכאות לפטור בשנה השוטפת.
האישור נשלח למבוטח לצורך העברתו למעסיק או למשלם הפנסיה.
ב. באישור למעסיק מפורט כי המבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וחייב בדמי ביטוח בריאות. על המעסיק עצמו חלה חובת תשלום דמי ביטוח לאומי לענפים של נפגעי עבודה וזכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוק תאגיד (2.12% בשיעור המלא בשנת 2019).

  • האישור מופנה למעסיק הנוכחי כפי שידוע למל"ל. לכן מי שמגיע לו פטור מדמי ביטוח כאמור, ועבר מקום עבודה, פונה למל"ל להפקת אישור לפטור המופנה למעסיקו החדש.

  • אם חל שינוי בזכאות והמבוטח חייב בתשלום דמי הביטוח, המערכת תפיק הודעה חדשה למעסיק עם התקופות הפטורות והתקופות החייבות.

ג. באישור למשלם הפנסיה מפורט כי המבוטח פטור מתשלום דמי ביטוח וגם מדמי ביטוח בריאות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה