מבזק מס מספר 791 - 

ביטוח לאומי  18.7.2019

תקופת קבלת דמי אבטלה אינה מצטרפת לתקופת אכשרה לצורך דמי לידה לעובדת עצמאית - 18.7.2019

ביום 3 ביולי 2019 דחה ביה"ד האזורי (ב"ל 8766-12-17) את תביעתה של כרמית שמואל אלקיים (להלן: המבוטחת) לתשלום דמי לידה בגין הכנסותיה כעובדת עצמאית, בקבעו כי לא ניתן להתחשב בתקופות דמי אבטלה לצבירת תקופת אכשרה, לעניין דמי לידה לעצמאית.

רקע חוקי
זכאות לתשלום דמי לידה לעובדת שכירה או לעובדת עצמאית מותנית בין השאר בצבירת תקופת אכשרה כמפורט להלן:

 • דמי לידה ישולמו בעד פרק זמן של 15 שבועות – אם שולמו דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו "ליום הקובע", או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו "ליום הקובע".

 • דמי לידה ישולמו בעד פרק זמן של 8 שבועות – אם שולמו דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליום הקובע.

 • "היום הקובע" – היום בו הפסיקה המבוטחת לעבוד בהיותה בהיריון שנסתיים בלידה שלגביה מוגשת תביעה לדמי לידה.

 • עובדת עצמאית אינה נדרשת להגיש תביעה לדמי לידה, והללו משולמים לה באופן אוטומטי ע"י המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל), ככל שהיא זכאית לכך.

 • עובדת שכירה נדרשת להגיש תביעה מפורטת לצורך קבלת דמי לידה (למעט כאשר למעסיק יש הסדר עם המל"ל).

  סעיף 50(ב) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי יראו תקופה בה משתלמים מי מהמנויים להלן, ככל שקדמה ליום הקובע, כתקופה שבעדה שולמו "דמי ביטוח":

  דמי פגיעה, דמי לידה, דמי אבטלה, דמי הסתגלות מיוחדים, דמי תאונה, גמלה לשמירת היריון, קצבת נכות מעבודה בדרגה של 100%, תגמולי מילואים, חודשיים ראשונים בחופשה ללא תשלום ועוד.

תמצית עובדתית (שבחלקה הינה הסקה ואינה מתוארת בברור)

 • המבוטחת ילדה ביום 3/1/2014.

 • המבוטחת עבדה כשכירה אצל מעסיק א' מספר שנים, עד הלידה, וכן עבדה כשכירה אצל מעסיק ב', אך פוטרה על ידו ככל הנראה בתחילת 2013, ובשל כך שולמו למבוטחת דמי אבטלה בחודשים 2-7/2013 וכן בחודש 12/2013.

 • טרם הלידה דווחה למוסד לביטוח שהיא עובדת עצמאית, ושילמה בהתאם דמי ביטוח לתקופה 26/7/2013 עד 31/10/2013 (נחשב כ-4 חודשים).

 • הזכאות לדמי לידה כעובדת עצמאית אושרה אוטומטית לאחר צירוף תקופות הביטוח כעובדת עצמאית וחודשי הביטוח שבהם שולמו לה דמי אבטלה.

 • ביום 27/1/2014 הגישה המבוטחת תביעה לדמי לידה בגין עבודתה כשכירה אצל מעסיק א' ותביעתה אושרה.

 • בד בבד שלל המוסד את זכאותה לקבלת דמי הלידה כעצמאית, בקובעו כי הזכאות ותשלום דמי הלידה כעצמאית, שכבר שולמו על ידו, מקורם בטעות, באשר לא צברה תקופת אכשרה מספקת כעצמאית (דמי האבטלה אינם נחשבים לתקופת אכשרה).

 • בגין שלילת הזכאות לדמי הלידה כעצמאית הגישה תביעתה זו לביה"ד לעבודה.

המחלוקת
המחלוקת היחידה והסוגיה המשפטית הנדרשת היא: האם יש לצרף את תקופת הזכאות לדמי אבטלה לתקופת עבודתה כעצמאית לצורך צבירת תקופת אכשרה לדמי לידה כעצמאית. ככל שהתשובה שלילית, הרי שלא צברה תקופת אכשרה מספקת לקבלת דמי לידה גם בשל היותה עצמאית.

דיון והחלטה

 • חישוב תקופת האכשרה לצורך דמי לידה נעשה בצורה נפרדת לגבי כל אחד מסוגי המעמד של המבוטחת: שכירה ועצמאית, זאת על פי הלכת שחם.

 • דמי האבטלה משולמים רק למבוטח שמבקש לעבוד כשכיר, והוא מחוסר עבודה למרות רישומו בלשכת התעסוקה כמחוסר עבודה.

 • יש ליתן את הדעת לקשר הבל-ינותק בין תשלום דמי האבטלה, לעובדה שאלה משולמים בקשר לניסיון של מבוטח לעבוד כעובד שכיר, ולא כעובד עצמאי.

 • מכאן מגיע ביה"ד למסקנה ולפסק לפיהם יש לראות בתקופת קבלת דמי אבטלה כתקופה המצטרפת לתקופת האכשרה לקבלת דמי לידה, רק ביחס לדמי לידה לעובדת שכירה ולא לעובדת עצמאית.

 • התביעה נדחתה.

פרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה