מבזק מס מספר 792 - 

ביטוח לאומי  25.7.2019

הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה – הנחיות חדשות - 25.7.2019

ביום 15/7/2019 פרסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: המל"ל) חוזר חדש ומתוקן, שתכליתו פישוט ושינוי נהלים בחיוב דמי הביטוח של מבוטחים שמשולמים להם פנסיה מוקדמת ו/או קצבת אובדן כושר עבודה ואשר לא נוכו מהם דמי ביטוח.
הרחבה מלאה בדבר הרקע החקיקתי, ואופן חיוב דמי הביטוח לעניין חבויות בדמי ביטוח מפנסיה מוקדמת, לרבות מקצבה בפוליסה שמקורה בגין אובדן כושר, אלו שהן מכוח הסכם עבודה או חיקוק ואלו הפרטיות, ראה במבזק מס מספר 774 מיום 14.3.2019.
בחוזר החדש, המל"ל משנה גישה בהקשר לסוג אחד של חייבי דמי ביטוח- אלו המבוטחים מכוח חיקוק או הסכם עבודה, ומרחיב את ההסברים, כפי שיתואר להלן בתמצית:

עד עתה, ועל פי החוזר מ-3/2019:
ככל שהובהר למל"ל בבדיקת טופסי 126 של משלמי הפנסיה חברות הביטוח כי יש מקבלי פנסיה מוקדמת ואובדן כושר שלא שילמו דמי ביטוח, נשלח מכתב ברור והתראה למבוטח עצמו, ואם וככל שתוך 60 יום, טען והוכיח המבוטח כי הוא מבוטח בפוליסה מכוח חיקוק או הסכם עבודה, "נסגרה" הפניה של המל"ל למבוטח ובוצעה פניה להסדרת התשלום מול משלם הפנסיה / אובדן כושר עבודה.

להלן השינויים שיבוצעו מפרסום חוזר זה ואילך

 • המל"ל אינו עושה יותר הבחנה בין קצבה מכוח הסכם עבודה או חיקוק לבין פוליסה פרטית.

 • בתהליך סגירת שנה ייבדקו כל דיווחי הפנסיה/ אובדן כושר עבודה שהתקבלו בדיווח טופס 126 של שנה קודמת, אם נוכו מהם דמי ביטוח.

 • הדיווחים ייבחנו מול חובת התשלום של המבוטחים, וככל שאינם פטורים (פטורים לדוגמא הם: עקרות בית, נשואות למבוטח, מקבלי קצבאות נכות שעומדים בתנאים, מבוטחים מעל המקסימום, ועוד)- יתבצע חיוב בדמי ביטוח ישירות בחשבון המבוטח, זאת ללא הבחנה אם מדובר בפוליסה מכוח הסכם עבודה או חיקוק או פוליסה פרטית.

 • המל"ל מנמק את ההנחיה החדשה כך: ש"בסופו של דבר, דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח בריאות מנוכים במלואם מהפנסיה ללא חלק המעסיק. כך שממילא המבוטח נושא בעצמו את התשלום בכל מצב, בין אם נוכו דמי ביטוח או לא".

בחוזר מבקש המל"ל להקטין את החיכוך עם אוכלוסיית המבוטחים, כך שייווצר מינימום פער בין ניכוי דמי הביטוח שינכו חברות הביטוח לבין החבות האמתית שתימצא בסופו של דבר ע"י המל"ל בהתייחס לנתוניו האישיים של המבוטח: מצב משפחתי, בריאות, השתכרות נוספת ועוד. אי לכך מבקש המל"ל מחברות הביטוח להוציא ולפרסם הודעות והתראות שונות למבוטחים להם הם משלמים פנסיה מוקדמת/אובדן כושר, אודות חובתם לדאוג לעדכון מתמיד של מצבם, כאמור, בטופסי 101 ובדרכים נוספות.

הנחיות לפרסום ע"י חברות הביטוח
א. בתלושי הפנסיה/אובדן כושר עבודה, תתווסף הערה על חשיבות עדכון הנתונים תוך הערה כי במידה והמידע שנמסר אינו תואם את המידע שמצוי במל"ל – המבוטח יחויב בדמי ביטוח ע"י המל"ל באופן אישי.
ב. בדף הנלווה לטופס 101, בכל תחילת שנה יוסיפו את המידע הבא:

פטורים מדמי ביטוח

 • עקרת-בית, נשואה לתושב ישראל שמבוטח חובה, שאינה עובדת כשכירה, אינה עובדת ועצמאית ואינה בחל"ת (עקרת הבית תצהיר על המעמד בטופס 619).

 • מקבלי קצבת נכות כללית לצמיתות בשיעור של 75% לפחות, או נכות כללית זמנית בשיעור של 75% לפחות ל-12 חודשים רצופים לפחות- לפי אישור שנשלח למבוטח.

 • מקבלי קצבת נכות מעבודה- 100% לצמיתות, לפי אישור מהמל"ל.

 • אישה שמקבלת קצבת שאירים ו/או תלויים מהמל"ל, לפי אישור מהמל"ל.

 • מגיל הפרישה ההכנסות האמורות- פטורות.

בשולי הדברים ושונות

 • במידה ויימצא כי חברות הביטוח ומשלמי הפנסיה לא ניכו במקור דמי ביטוח עפ"י אישור או הצהרת המבוטח, יחויבו החברות במסגרת ביקורת ניכויים.

 • במקרים בהם כבר יושם הנוהל הקודם, וחיובו של מבוטח בוטל כיוון שטען כי הוא מקבל פנסיה מוקדמת/אובדן כושר מכוח הסכם עבודה או חיקוק- לא יחזרו אליו רשויות המל"ל, אלא ישלימו את מהלך הגביה דרך חברת הביטוח (שמצידה – תוכל להיפרע מן המבוטח).

 • ככל שיוכח כי סכום ההכנסות מאובדן כושר עבודה כולל שכ"ט עו"ד ו/או הוצאות משפט- יופחתו סכומים אלה מהשומה ומטופס 126.

 • הכנסות מאובדן כושר עבודה בידי עובד עצמאי – בהלכת ביה"ד הארצי (14089-5-13), נקבע כי הכנסת עובד עצמאי מאובדן כושר עבודה נחשבת כהכנסה פסיבית לפי מקור 2(5) לפקודה. אי לכך, החל משומות 2017 – יש להפריד סכום הכנסה זה , מהכנסות העצמאי מעסק/משלח יד, המדווחות בשדה 150, ולחייבם בשיעור דמי ביטוח כהכנסה פסיבית.

פרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה