מבזק מס מספר 796 - 

מיסוי בינלאומי  22.8.2019

מלכודת מס הסניף ופתרונות אפשריים - 22.8.2019

תאגידים הפועלים בארה"ב, כפופים למס חברות בארה"ב בשיעור של 21% (שיעור נמוך באופן ניכר ביחס לשיעור המס מרבי לפני כניסתה של רפורמת טראמפ בשנת 2018 – 35%) ולמס מדינתי (בשיעור משתנה ממדינה למדינה). בנוסף, תאגידים שאינם אמריקאים כפופים ל"מס סניף" (Branch tax) בארה"ב בשיעור של 30% על הכנסתם בארה"ב לאחר מס (ללא קשר לחלוקות בפועל).
המס מוטל על הכנסות הקשורות קשר אפקטיבי (EFFECTIVELY CONNECTED) או הנחשבות כקשורות קשר אפקטיבי עם ניהול מסחר או עסק (TRADE OR BUSINESS) בארצות הברית, וכן על הכנסות ממקרקעין בארה"ב (דמי שכירות ורווחי הון). מס זה חל על הכנסה שמפיקה החברה הזרה הן ישירות והן דרך גופים "שקופים" כגון שותפויות או LLC בארה"ב.
שיעור מופחת יחול על מס הסניף ע"פ הוראות האמנות למניעת מסי כפל עליהן חתומה ארה"ב. במקרה של ישראל, סעיף 14א לאמנה קובע מס סניף בשיעור של 12.5% (שיעור זהה, מן הסתם, לשיעור הניכוי במקור על דיבידנד המחולק מחברה אמריקאית לחברה תושבת ישראל). מס ההכנסה הפדרלי המשולב בארה"ב עבור חברות ישראליות ביחס להכנסות העסקיות או הרווח הוא כ- 31% (כלומר, 21% + 79%*12.5%). חברה ישראלית הפועלת בניו יורק, למשל, תשלם מס כולל (פדרלי, מדינתי וסניף) בשיעור של כ- 35% (לעניין זיכוי בישראל בגין מס הסניף ששולם בחו"ל, ראה מבזקנו מספר 568).
בהינתן ששיעור מס החברות שמשלמת החברה הישראלית בישראל הוא 23%, הרי כל מס מעבר לשיעור זה הוא מס "מבוזבז".
קיימות אפשרויות שונות כדי להימנע ממס הסניף, ולהפחית בכך את נטל המס בארה"ב לכדי 21% בלבד (בתוספת מס מדינתי).
כך, למשל, בנסיבות מסוימות, הפסקה מוחלטת של פעילות החברה הישראלית בארה"ב או השקעה חוזרת של רווחי החברה בארה"ב, עשויות למנוע את תחולת מס הסניף.
פתרון נוסף אפשרי הוא שהחברה הישראלית תפעל באמצעות חברה אמריקאית שאינה שקופה לצורכי מס בארה"ב (חברה מסוג INC וכן חברת LLC או שותפות שבחרה שלא להיחשב לשקופה בהתאם לכללי ה- Check the Box האמריקאים). במקרה זה, החברה האמריקאית "האטומה" לא תהה כפופה למס הסניף. יצוין כי קיימות דרכים כדי להימנע מהמס החל על דיבידנד בארה"ב (בדרך של ניכוי במקור) בעת חלוקת הרווחים מהחברה האמריקאית לחברה הישראלית, בסיום פעילותה של החברה בארה"ב.
עוד פתרון נעוץ בעובדה שיחיד תושב חוץ, להבדיל מחברה זרה, אינו כפוף למס הסניף ובעובדה שככלל, גם חברה ישראלית יכולה לשנות את ברירת המחדל ולבחור להיחשב לשקופה בארה"ב בהתאם לכללי ה-Check the Box האמריקאים, ללא קשר לסיווגה בישראל. פתרון זה הוא רלבנטי ככל שצפוי שיחול שיעור מס מוגבל על היחיד בארה"ב (למשל, בשל מדרגות המס המרווחות בארה"ב או משום שמדובר ברווח הון לטווח ארוך). להבנתנו, הן מתוך הוראות חוזר 5/2004 והן מתוך החלטות המיסוי של רשות המסים בעניין השקפת LLC בישראל וזיכוי עקיף (ה"מ 6839/16 וה"מ 4554/12), ניתן ללמוד שיראו את תשלומי המס בתיק היחיד בעל המניות בארה"ב, כמיסים שהוטלו על הכנסות שהופקו בארה"ב בידי החברה הישראלית. בהתאם, החברה תהא זכאית לזיכוי ממס זר בגין המס ששילם היחיד בארה"ב, כנגד מס החברות החל עליה בישראל.

מומלץ להתייעץ מבעוד מועד בעת הקמת פעילות או ביצוע השקעה בארה"ב. למשרדנו ניסיון וקשר עם יועצים מומחים אמריקאים המסייעים בגיבוש פתרונות מתאימים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) גדי אלימי ולשאר צוות הבינלאומי, ממשרדנו.

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה