מבזק מס מספר 800 - 

מיסוי בינלאומי  19.9.2019

הפחתת מיסים צפויה ביוון - 19.9.2019

בשנים האחרונות יוון מהווה יעד אטרקטיבי להשקעות של זרים, במיוחד בתחום הנדל"ן. לאחרונה, במסגרת הוועדה הכלכלית, פרסם ראש ממשלת יוון שורה של צעדים כדי  לשמר מגמה זו ואף להפוך את יוון ליעד השקעה אטרקטיבי עוד יותר למשקעים זרים, כאשר לצד הקלות בירוקרטיות (בעיקר בתחום הנדל"ן), הצעדים כוללים שורה של הקלות במס, שצפויות להיות מוגשות בהצעת חוק לאישור הפרלמנט בחודש אוקטובר הקרוב. בעניין ההקלות במיסים, הודיע ראש ממשלת יוון על הצעדים הבאים:

  • הפחתה בשיעור מס החברות מ- 28% ל- 24% החל משנת המס 2020. נזכיר בהקשר הזה כי יוון הודיעה בשנה שעברה על הפחתת שיעור מס חברות בהדרגה עד לשיעור 25% בשנת 2022 (ראה מבזקנו מספר 765). ההפחתה המוצעת תמקם את יוון בשורה עם המדינות שהפחיתו באופן ניכר את שיעור מס החברות בהתאם לרפורמה שהובילה ארה"ב.

  • הפחתה נוספת בשיעור ניכוי המס במקור בעת חלוקת דיבידנד לתושב זר (שכבר הופחתה בשנת 2019 מ- 15% ל- 10%) כך שיעמוד על שיעור של 5% החל משנת 2020.

נציין בהקשר זה, כי באמנה בין ישראל ליוון סעיף הדיבידנד קובע כי ניתן לנכות מס במקור במדינה "שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת את הדיבידנדים, ובהתאם לחוקי אותה מדינה", כך שהוראות הדין הפנימי היווני חלות על דיבידנד המחולק מחברה יוונית לתושב ישראל ועל דיבידנד שיחולק לתושב ישראל ינוכה במקור ביוון 5% בלבד.

  • הפחתת מס החברות בשילוב עם הפחתת המס על דיבידנד הן משמעותיות במיוחד כשמדובר בחברה ישראלית המחזיקה בחברה יוונית:

שיעור המס האפקטיבי על הכנסות החברה הישראלית

בשנים האחרונות יוון מהווה יעד אטרקטיבי להשקעות של זרים, במיוחד בתחום הנדל"ן. לאחרונה, במסגרת הוועדה הכלכלית, פרסם ראש ממשלת יוון שורה של צעדים כדי  לשמר מגמה זו ואף להפוך את יוון ליעד השקעה אטרקטיבי עוד יותר למשקעים זרים, כאשר לצד הקלות בירוקרטיות (בעיקר בתחום הנדל"ן), הצעדים כוללים שורה של הקלות במס, שצפויות להיות מוגשות בהצעת חוק לאישור הפרלמנט בחודש אוקטובר הקרוב. בעניין ההקלות במיסים, הודיע ראש ממשלת יוון על הצעדים הבאים:

הפחתה בשיעור מס החברות מ- 28% ל- 24% החל משנת המס 2020. נזכיר בהקשר הזה כי יוון הודיעה בשנה שעברה על הפחתת שיעור מס חברות בהדרגה עד לשיעור 25% בשנת 2022 (ראה מבזקנו מספר 765). ההפחתה המוצעת תמקם את יוון בשורה עם המדינות שהפחיתו באופן ניכר את שיעור מס החברות בהתאם לרפורמה שהובילה ארה"ב.

  • הפחתה נוספת בשיעור ניכוי המס במקור בעת חלוקת דיבידנד לתושב זר (שכבר הופחתה בשנת 2019 מ- 15% ל- 10%) כך שיעמוד על שיעור של 5% החל משנת 2020.

נציין בהקשר זה, כי באמנה בין ישראל ליוון סעיף הדיבידנד קובע כי ניתן לנכות מס במקור במדינה "שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת את הדיבידנדים, ובהתאם לחוקי אותה מדינה", כך שהוראות הדין הפנימי היווני חלות על דיבידנד המחולק מחברה יוונית לתושב ישראל ועל דיבידנד שיחולק לתושב ישראל ינוכה במקור ביוון 5% בלבד.

  • הפחתת מס החברות בשילוב עם הפחתת המס על דיבידנד הן משמעותיות במיוחד כשמדובר בחברה ישראלית המחזיקה בחברה יוונית:

שיעור המס האפקטיבי על הכנסות החברה הישראלית שמקורן בחברה היוונית (תחת מנגנון הזיכוי העקיף) צפוי לרדת לאחר הפחתות הצפויות מ- 38.8% לכדי 28.8% בלבד.

  • השעיית תחולת מע"מ (בשיעור של 24%!) על פעילות בניית בניינים החל משנת 2020 למשך 3 שנים נוספות. הקלה משמעותית מאד כשמדובר בחברה (ישראלית או יוונית) הרוכשת נדל"ן מגורמים פרטיים.

  • השעיה של מס רווח הון בעת העברת מקרקעין המוחזקים כנכסים פרטיים (ולא עסקיים). היקף תחולת הפטור אינו ברור עדיין.

  • הפחתת מס הכנסה ליחידים עבור הכנסת עבודה כאשר שיעור המס השולי על הכנסה עד 10,000 אירו יעמוד על 9% בלבד (החל משנת 2020). בנוסף, צמצום דמי הביטוח הלאומי (החל מה- 1 ביולי 2020), וכן הפחתה (ובסופו של דבר ביטול) של מס עסקי ומס סולידריות המוטל על יחידים (לא בשנת 2020).

ליותר ויותר יזמים ומשקיעים ישראלים השקעות בנדל"ן ביוון וכדאי לשקול ולהיערך מבעוד מועד בהתאם לשינויים הצפויים, ככל שהשינויים יעברו. בתכנון נכון, ניתן יהיה ליהנות משיעור מס נמוך: למשל בהשקעה למשל באמצעות חברה ישראלית שקופה, כאשר היחיד ייהנה מהשיעורים הנמוכים המוזכרים לעיל בהתייחס למיסוי חברות ביוון, ובישראל לא יידרש המשקיע להשלים מיסים כלל, שכן בהתאם להוראות האמנה בין ישראל ליוון, ליוון זכות מיסוי בלעדית על הכנסות משכירות.

לאור העובדה כי זכות המיסוי הבלעדית הקבועה באמנה חלה גם על רווחי הון ממכירת מקרקעין או "חברות מקרקעין", הרי שיחיד ישראלי המפיק הכנסות ממקרקעין ביוון עשוי, בהתאם לנסיבות ובתכנון נכון, להיות פטור ממס הן ביוון והן בישראל (ראה מבזקנו 634).

אנו נעדכן עם התקדמות מלאכת החקיקה ביוון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד)  גדי אלימי, ולעו"ד דני פינק ושאר צוות הבינלאומי, ממשרדנו.

 

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה