מבזק מס מספר 802 - 

מיסוי ישראלי  27.10.2019

חוק עידוד – שירות מבוסס תוכנה - 27.10.2019

ביום 29.12.2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018) התשע"ז-2016, אשר במסגרתו תוקן החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 (להלן: "חוק עידוד" ו/או "החוק"). מטרתו של התיקון היא להתאים את החוק לתעשייה עתירת ידע, כדי לעודד חברות מתאימות להתבסס ולהרחיב את פעילותן בישראל, באמצעות מחקר ופיתוח, לקבוע תמריץ לעידוד פעילות חדשה בישראל, להעלות את רמת הפריון והחדשנות. ראו הרחבה בדבר התיקון במבזקנו מספר 672.
כחלק מהשינוי מוכר למעשה שירות מבוסס תוכנה כהכנסה טכנולוגית הזכאית למעשה להטבות המס.
ונזכיר כי הטבות המס הינן הפחתת שיעור המס על ההכנסה החייבת ל – 12% או ל – 7.5% תלוי באזור הפיתוח ול – 20% מס על הדיבידנד לתושב ישראל ול – 4% לתושב חוץ . ראה מבזקנו מספר 782.
במסגרת החלטת מיסוי 9101/19 אשר פורסמה לאחרונה נדונה השאלה האם פלטפורמה להשוואה מקוונת של מחירי כרטיסים להופעות ואירועי ספורט הינה בבחינת הכנסה טכנולוגית.
מתווה הפעולה הינו פיתוח פלטפורמה על ידי החברה אשר מאפשרת חיפוש כרטיסי לאירועים שונים בהתאם לפרמטרים מסויימים. הפלטפורמה מתקשרת עם ספקים מסויימים המוכרים כרטיסים ומוצגים באתר החברה ע"ב הפלטפורמה אותה פיתחה החברה ומהווה ממשק חכם לשימוש ע"י משתמשי הקצה.
החלק החשוב ברקע העובדתי הינו כי החברה אינה מוכרת כרטיסים לאירועים השונים!! המכירות של הכרטיסים מתבצעות ע"י הספקים השונים. המודל העסקי של החברה הוא גביית עמלה מהספקים בהתאם לשימוש שלקוחות הקצה ביצעו בפלטפורמה והמיוחס להכנסות הספקים הרלוונטיים.
למעשה הכנסות החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה בדרך של שירות מבוסס תוכנה (SAAS) הניתן לספקים. החלטת מיסוי זו הינה המשך ישיר להחלטת מיסוי 6886/18 העוסקת בתוכנה לניהול מטבעות קריפטוגרפים כמעל טכנולוגי מועדף, כאשר הכנסות החברה נובעות ממתן זכות שימוש ללקוחות בתוכנה, והעמלה הנגבית הינה על בסיס היקף הפעולות והמידע ראה מבזקנו מספר 755.
חברות רבות עושות שימוש בפלטפורמות אינטרנטיות על מנת להנגיש מידעים מתחומים שונים ללקוחות הקצה – הדבר נפוץ בתחומי התיירות אך הולך ורווח בשלל תחומי החיים – ביטוח, בנקאות, אופנה, דיור ועוד. חברות רבות זכאיות להטבות המס בין אם ללא שינוי כלל ובין אם בדרך של שינוי מסויים במתווה פעילותן או במודל ההכנסות שעל בסיסו הן עובדות.

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי חברות בהליכים של קבלת הטבות על פי חוק העידוד במסלולים השונים ונשמח לעמוד לרשותכם בפניותיכם בעניין.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) ישי כהן ולשאר חברי הצוות הישראלי, ממשרדנו.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה