מבזק מס מספר 802 - 

מיסוי בינלאומי  27.10.2019

סיום הליך גילוי מרצון 2019 - 27.10.2019

לפני כעשור וחצי פרסמה רשות המיסים לראשונה את נוהל גילוי מרצון – נוהל אשר אפשר דיווח על הכנסות אשר חייבות בישראל ולא דווחו, וגילוי נכסים שלא הוצהרו בפני רשות המיסים.  הנוהל הבסיסי העניק למי שעמד בתנאיו – חסינות מפני נקיטת הליכים פליליים ע"י רשות המיסים וזאת בתנאי ששולם המס המתחייב במשרד השומה האזרחי.

במשך השנים מאז פרסום הנוהל הבסיסי, פורסמו תכניות שונות לגילוי מרצון, תוך מתן אורכות עת הסתיימו הפנייה האנונימית לרשות המיסים בכדי

לברר את חבות המס בטרם חשיפת פרטי הלקוחות התבררו כהצלחה לרשות המיסים וללקוחות.

התכנית האחרונה שפורסמה אפשרה הגשת פניות לגילוי מרצון באופן אנונימי עד לתום שנת 2018, ואילו בשנת 2019 מתאפשר להגיש פניות לגילוי מרצון – פניות שמיות בלבד.

במבזק מס מספר 785  פרסמנו כי מנהל רשות המיסים הצהיר באופן מפורש כי לא תינתנה הארכות לנוהל הקיים, והוא אמור להסתיים בתום חודש דצמבר 2019. נציין כי אפשרויות הגילוי וההסדר חלות על תושבי ישראל שלא דיווחו על הכנסותיהם בישראל או בחו"ל, וגם על תושבי חוץ אשר יש להם הכנסות שלא דווחו בישראל.  לדוגמה – משרדנו ייעץ בלא מעט מקרים בהם תושבי חוץ אשר מחזיקים דירות בישראל ומשכירים אותם "שכחו" לדווח על הכנסותיהם לרשות המס הישראלית.

סגירת חלון ההזדמנויות נעשית במקביל ובחפיפה לתחילת קבלת ומסירת דיווחים על חשבונות במוסדות פיננסיים במסגרת תקן ה- (CRS (commom reporting standart, כאשר רשות המסים פרסמה את המדינות שצפויות להיכלל במסגרת חילופי המידע הבנקאיים האוטומטיים ואת מועדי תחילת קבלת ומסירת הדיווחים.

לאור האמור, מומלץ לנצל את השבועות הספורים אשר נותרו לביצוע פנייה לרשות המיסים במקרים בהם קיים נכס או הכנסה שלא דווחה בידי יחידים, שותפים, בני משפחה, נאמנויות וכו'.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ולשאר חברי הצוות הבינלאומי, ממשרדנו.

 

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה