מבזק מס מספר 818 - 

ביטוח לאומי  13.2.2020

אזרחי ישראל שאינם תושבי ישראל, עשויים להיות זכאים לקצבת אזרח ותיק - 13.2.2020

יוסף, אזרח ישראלי בן 75, מתגורר במשך 30 שנים בבריטניה ואינו תושב ישראל מאז יציאתו לחו"ל. התברר כי בשל ניתוק התושבות הממושך, יוסף לא היה מודע לזכאותו ולזכאות רעייתו לגמלת אזרח ותיק (קצבת זקנה).
בעקבות טיפולנו, יוסף זכאי לקצבת אזרח ותיק בסכום של כ-120,000 ₪, ורעייתו לגמלה של כ- 90,000 ₪.

זכאות לקצבה במדינה שיש עמה אמנה
אדם השוהה בחו"ל, במדינה שבינה ובין ישראל נכרתה אמנה לביטוח סוציאלי, שכוללת זכאות לענף קצבת אזרח ותיק (להלן: "אמנה לביטחון סוציאלי", או "האמנה"), תשולם לו קצבת אזרח ותיק בישראל ו/או במדינה השנייה, בהתאם לכללים הקבועים בחוקים של שתי המדינות ובהתאם לכללים שנקבעו באמנה.

מדינות האמנה: אוסטריה, אורוגוואי, איטליה (מיום 1.12.2015), בולגריה, בלגיה (מיום 1.6.2017), בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, סלובקיה, צ'כיה, צרפת, רומניה, שוויץ, שבדיה, רוסיה (מיום 1.10.2017).

עיקרי הכללים בחוק

 • מי שאינו מקבל קצבת אזרח ותיק בישראל, ומתגורר בחו"ל במדינה שכרתה עם ישראל אמנה לביטחון סוציאלי – עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק בישראל בהגיעו לגיל הפרישה, גם אם חדל להיות תושב ישראל.

 • מי שהחל לקבל קצבה בישראל ויצא לחו"ל למדינת אמנה, ימשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה גם אם חדל להיות תושב ישראל.

 • בגיל פרישה – (גיל 67 לגברים, וכיום גיל 62 לנשים (תלוי בשנת הלידה), ועד גיל זכאות: לגברים 70 ולנשים לפי שנת הלידה), הזכאות לקצבת אזרח ותיק – מותנית במבחני הכנסה.

  החל מגיל הזכאות – הזכאות לקצבת אזרח ותיק אינה מותנית במבחני הכנסה.

 • המבוטח עשוי להיות זכאי לגמלאות, מלאות או חלקיות, משתי המדינות במקביל, בהתאם לתחיקה של כל מדינה.

 • זכאות רטרואקטיבית לקצבת אזרח ותיק בגיל פרישה היא שנה אחת אחורה ממועד הגשת התביעה. בגיל הזכאות – הזכאות הרטרואקטיבית על פי החוק היא עד 4 שנים אחורה, כפוף להוראות.

תנאי הזכאות

 • צבירת תקופת אכשרה מלאה בישראל – לפחות 144 חודשי ביטוח, אף אם אינם רצופים.

 • המבוטח מתגורר במדינת אמנה שכרתה עם ישראל הסכם אמנה, וענף אזרח ותיק נכלל בהסכם.

  אדם שמעתיק את מקום מגוריו ממדינת אמנה אחת בחו"ל לאחרת, לדוגמא מצרפת להולנד, תיבדק זכאותו לקצבת אזרח ותיק מחדש, עפ"י האמנה של המדינה שבה הוא מתגורר.

קצבת אזרח ותיק חלקית
מי שלא צבר תקופת אכשרה מלאה בישראל, זכאי לקצבת אזרח ותיק חלקית, מישראל:
כאשר בישראל לא הושלמה תקופת האכשרה לקצבת אזרח ותיק, ניתן לצרף את תקופות הביטוח (האכשרה) בשתי המדינות.
צירוף תקופות לפי האמנה, יביא לידי כך שהמבוטח יהא זכאי לקצבה חלקית מישראל כיחס שנות הביטוח שהיה מבוטח בישראל מתוך כלל תקופת הביטוח בישראל ובמדינת האמנה.
(ראה הרחבה בעניין – במבזק המס מס' 745 מיום 9.8.2018).

סיכום
אזרחי ישראל, תושבי ישראל לשעבר, שעזבו את ישראל, עברו להתגורר במדינת אמנה וצברו תקופות ביטוח בישראל לפני שנותקה תושבותם:
עשויים להיות זכאים לגמלת אזרח ותיק בישראל, מלאה או חלקית, בהתאם להוראת האמנה הרלוונטית, וכן לקבלת קצבה מקבילה, מלאה או חלקית במדינת תושבותם, בהתאם לדינים הפנימיים באותה מדינה והוראת האמנה.

אנו סבורים שלא מעט אזרחים ישראלים שעזבו את ישראל ואינם תושבים כיום, זכאים לקבל קצבת אזרח ותיק, כפוף לתנאים שנקבעו.

נשמח לסייע לכם, בנדון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה