מבזק מס מספר 822 - 

מיסוי ישראלי  12.3.2020

כללי – היבטי מיסים בצל הקורונה - 12.3.2020

משבר הקורונה הפוקד את העולם משפיע על ישראל. משבר כלכלי לחברות ועצמאים ובעקבותיו לכלל המשק, מצדיק חשיבה מיסויית יצירתית והתערבות ממשלתית רחבה שתיתן מענה לחברות במשק עם צניחה בהכנסות.

1. חובות אבודים – בעתות משבר מוסר התשלומים יורד פלאים, והפגיעה בחברות גדולות במשק, מובילה לפגיעה במעגלים עסקיים רבים המקיפים אותם. כפי שקורה בימים אלה משבר בענף התעופה, יפגע בחברות התומכות ועוסקות בשירותים משלימים כגון שרותי הסעדה בשדה התעופה ובמטוסים, חברות היסעים וכו'. לאור הפגיעה הצפויה במוסר התשלומים יש לבחון דרישת חובות אבודים הן לצרכי סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה (כבר בדוח לשנת 2019) והן לעניין השבת מע"מ עסקאות במע"מ – תקנה 24א לתקנות מע"מ.
2. "שימוש לצורך עצמי" לעניין מע"מ – קבלן בונה יקזז/ ידרוש מע"מ תשומות בניכוי, כאשר בכוונתו למכור הדירות ובכך לייצר עסקאות חייבות, אולם בסופו של יום במידה והדירות מושכרות למגורים – קובעת תקנה 1 לתקנות מע"מ כי בחלוף 24 חודשים של השכרה למגורים, יראו בדירות כאילו נמכרו (שימוש עצמי). בהתבסס על הוראות רשות המיסים בשנים קודמות, יש להאריך את התקופה, ולא לכלול במניין 24 החודשים הללו, את "חודשי משבר הקורונה".
3. ירידת ערך מלאי – כיון שמשבר הקורונה החל עוד בשלהי 2019, עסקים בהם מלאי ראוי שיבחנו את שווי המלאי נכון ליום 31.12.2019.
4. הפרשות – ככל שחברה מדווחת על בסיס מצטבר יש מקום להגן על הפרשות עסקיות הקשורות במשבר העסקי אותו חווה החברה.

5. הפסדים בשוק ההון – עקב ירידות השערים בבורסות יש מקום לשקול מימוש וגיבוש הפסדי הון בני קיזוז.
6. ראוי שרשות המסים תאמץ לחיקה את העוסקים והנישומים בענפים כלכליים שניזוקו במשבר הקורונה:

א. לשקול בשנית אפשרות לקיזוז הפסדים אחורה, נזכיר כי בפס"ד הירשזון ודמארי שנדון בעליון ע"א 4157/13 + ע"א 4489/13, משיקולי צדק הותר קיזוז מחצית מסכום לאחור עקב השבת כספי הגניבה. אולם בדיון הנוסף בעליון, דנ"א 2308/15, נאמר כי מכיוון שמדובר בגניבה, הרי ששיקולי צדק אינם צריכים להילקח בחשבון.
משבר בהיקף עצום אותו חווים עסקים רבים מחייב הכרה בהפסדים הצפויים לשנת 2020 כניתנים לייחוס גם בשנת 2019.
בנסיבות "משבר הקורונה" ומשברור שאין מדובר ב"שלא יצא חוטא נשכר או "תקנת הציבור", יש לשקול מתן קיזוז הפסדים אחורנית באופן הראוי.

ב. להתקין תקנות תשלום פיצויים במסגרת הוראת שעה כפי שנעשה בעת נזקי מלחמה ונזק עקיף – לפי מסלול מחזורים או מסלול של שכר עבודה.

לסיכום, יש מגוון של תרופות נגד מחלות המס אשר נוצרו מה"קורונה" – אנו פה כדי להקל ולסייע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטנית) ענבל שני, ממשרדנו.

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה