מבזק מס מספר 9 - 

מיסוי ישראלי  2.2.2003

אחזקת ני"ע ב"חברות שכירים" תביא לחובה בהחלת פרק ב' לחוק התיאומים - 2.2.2003

בעקבות תכנית החירום הכלכלית אשר הביאה לעלייה משמעותית בשיעורי המס ליחידים עקב ביטול התקרות לביטוח לאומי התאגדו שכירים ועצמאים רבים כחברות.

מאחר שהכנסתן של החברות תיחשב כ"הכנסה מעסק", הרי שאחזקת ניירות ערך, גם בידי חברות של בעלי מקצועות חופשיים כאמור, (אשר בדרך כלל יכלו לבחור שלא להחיל בקביעת הכנסתן את הוראות חוק התיאומים), תקים תחולה לחוק התיאומים, כך שהכנסתן מניירות ערך תחויב במס בשיעור של 36%.

 

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום הביטוח הלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה