מבזק מס מספר 9 - 

מיסוי מקרקעין  2.2.2003

מתנה לקרוב תושב חוץ שהינה מניות באיגוד מקרקעין תמשיך להיות פטורה ממס - 2.2.2003

בתיקון 1 לתיקון 132 נקבע כי מתנה לתושב חוץ, גם אם הינו "קרוב", לא תהא פטורה ממס.

בהוראת ביצוע 9/2002 בעניין הרפורמה במיסוי מקרקעין, נקבע  כי בפעולה באיגוד מקרקעין, בהקשר למתן פטורים, יחולו הוראות החוק (מיסוי מקרקעין) ולא הוראות הפקודה. מן האמור לעיל עולה כי על מקרקעין או מניות באיגוד מקרקעין שניתנו במתנה לקרוב תושב חוץ יחול הפטור המנוי בסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, ולא יחולו הוראות הפקודה לעניין פטורים, כך שלא תקום תחולה למגבלה המפורטת בסעיף 97(א)(5) בדבר שלילת הפטור ממס למתנה לתושב חוץ.

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה