מבק מס מספר 794 - 

ביטוח לאומי  8.8.2019

זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה, אינה גוררת זכאות אוטומטית לקצבת נכות כללית, ויש לתובעה בנפרד – ובמועד!! - 8.8.2019

בעקבות פניות של מספר לקוחות מסתבר כי הם הופתעו לגלות כי קביעת אחוזי הנכות הרפואית שקבלו לצורך פטור ממס, אינה מקנה להם זכאות לקבלת קצבת נכות כללית, ובשל כך חויבו בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות בשל הכנסותיהם.

רקע חוקי
נכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

 • נכה: עיוור, נכה עם נכות רפואית בשיעור 100% (ליקוי אחד) ונכה עם נכות רפואית משוקללת במספר אברים בשיעור של 90% לפחות, כמפורט בסעיף.

 • הנכות לפי סעיף 9(5) לפקודה היא על נכות רפואית ולא על נכות תפקודית.

 • פטור ממס ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום.

 • תקרת ההכנסות הפטורות ממס לשנת 2019 –

  א. במקרים בהם תקופת הנכות היא בין 185 – 364 יום, התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית (שכר, עסק, פנסיה, אובדן כושר עבודה) עד- 73,800 ₪.

  ב. תקופת נכות של 365 ימים ומעלה, מקנה פטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית – עד תקרה של 615,600 ₪ לשנה.

  ג. על הכנסות שלא מיגיעה אישית או ככל שהכנסות מיגיעה אישית היו נמוכות – יחול פטור שנתי של עד 73,800 ש"ח.

קצבת נכות כללית – תנאי זכאות מצטברים בתמצית, (הנבחנים במשך 90 יום לפחות טרם תחילת קבלתה)

 • מבוטח: תושב ישראל שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל הפרישה (67/62- 2019).

 • למבוטח נקבעה נכות רפואית משוקללת של 60% לפחות (לעקרת בית 50% לפחות), או40% לפחות אם לאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור 25% לפחות (לגבר בלבד).

 • אין לו הכושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, והכנסתיו כאמור אינן עולות על סך שנקבע (6,164 ₪ לחודש בשנת 1/2019).

השוני בין הנכויות

 • קצבת נכות כללית חייבת להתחיל להשתלם טרם גיל הפרישה. חלפה שנה מגיל הפרישה (ואזי תשלום אחורנית עד שנה – חולף את גיל הפרישה), לא ניתן יותר לקבל קצבת נכות כללית.

 • זכאות לפטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה – אינה תלוית גיל.

 • מבוטח שמקבל קצבת נכות כללית שהגיע לגיל הפרישה, עשוי לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת – עד גובה סכום קצבת הנכות הכללית שהשתלמה לו טרם הגיעו לגיל הפרישה.

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות בוועדה של נכות כללית של 90% ומעלה בביטוח לאומי, יכול למסור את פרוטוקול הוועדה של המל"ל לפקיד השומה עם חותמת "נאמן למקור", ואין צורך בקיומה של ועדה נוספת.

בשולי הדברים
מבוטח שהפסיק/צמצם הכנסותיו ממשלח יד או עבודה, אף אם יש לו הכנסות מהותיות מפנסיה/אובדן כושר עבודה, מומלץ כי יבחן זכאותו לקבלת קצבת נכות כללית (לאחרונה הובהר כי כיום הכנסות אובדן כושר /פנסיה – אינן נבחנות לעניין תקרת ההכנסות המותרת בבחינת הזכאות לקצבת נכות כללית).
זכאות לקצבת נכות כללית מזכה בתנאים מסוימים לפטור או להנחה מתשלום דמי ביטוח מהכנסותיו האחרות.

פרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה.

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

הרשמה לקבלת מבזקים
הרשמה לקבלת מבזקים
המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה