• בית
  • מצגות
  • כנס ועידה הכלכלית ה- 4 – היבטי מס במיזוגים ורכישות

כנס ועידה הכלכלית ה- 4 – היבטי מס במיזוגים ורכישות

 

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה