• בית
  • מצגות
  • יום עיון כנס בחברת חשבים – ניכוי מס במקור בגין תשלומים לתושב חוץ

יום עיון כנס בחברת חשבים – ניכוי מס במקור בגין תשלומים לתושב חוץ

 

שותף, מנהל סניף חיפה והצפון, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה