• בית
  • מצגות
  • כנס טעימות מס מספר – 6: שימוש בגופים שקופים במישור הבינלאומי השקעות בארה"ב ובאירופה

כנס טעימות מס מספר – 6: שימוש בגופים שקופים במישור הבינלאומי השקעות בארה"ב ובאירופה

 

 

שותף, מייסד ומנהל, מומחה בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה