• בית
  • מצגות
  • שולחן עגול מס' 3 – הקלות והטבות מס ברחבי העולם בצל הקורונה

שולחן עגול מס' 3 – הקלות והטבות מס ברחבי העולם בצל הקורונה

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

שותף, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

שותף מייסד, מומחה בתחום המיסוי הישראלי

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה