• בית
  • מצגות
  • שולחן עגול מס' 4 – מענקי סיוע לעסקים בשל השפעת הקורונה – פעימה שניה לשלישית

שולחן עגול מס' 4 – מענקי סיוע לעסקים בשל השפעת הקורונה – פעימה שניה לשלישית

מומחית בתחום המיסוי הישראלי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי והישראלי

מומחית בתחום המיסוי הבינלאומי

מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה