מכירת זכויות ב-LLC - רווח הון פטור או חייב בארה"ב?

יחידים תושבי ישראל או חברות המשקיעים ומפיקים הכנסות בארה"ב, פועלים לרוב באמצעות חברה מסוג LLC אמריקאית. ייחודה של LLC הינו בהיותה ישות משפטית נפרדת, המאפשרת להשקיף את הכנסותיה לצורכי מס בארה"ב לבעלי הזכויות, קרי ה- LLC מסווגת כשותפות לצורכי מס בארה"ב.

מס יסף בשיעור 5.25% על הכנסות ממשלח יד בחו"ל

כידוע, משטר המס החל על הכנסות ממשלח יד באמצעות חברה זרה (חמי"ז) עבר שינוי מהותי משנת 2014 לאור תיקון 198 לפקודה. המנגנון המיסויי שהיה כלול בסעיף ערב התיקון האמור היה מושתת על שיטת המיסוי הדו שלבי (מיסוי החברה במס חברות בשל הכנסות ממשלח יד מיוחד ומיסוי בעל המניות במס על דיבידנד בעת

סוגיות בייחוס הכנסות חברה זרה לישראל

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 6631/16, העוסקת בקביעת מוסד קבע לחברה זרה וייחוס הכנסות לישראל. פרטי העובדות: חברה זרה שאינה תושבת מדינת אמנה ("החברה") עוסקת בין היתר, במתן שירותי העברות כספים בינלאומיות, כשלצורך כך התקשרה החברה עם חברת סליקה זרה שאינה קשורה לחברה, תושבת מדינת אמנה ("חברת הסליקה"),

משפט שלמה: פיצול מבחן השליטה והניהול במקרים מיוחדים

בהתאם להגדרת "תושב" בסעיף 1 לפקודה, ביחס לחבר בני אדם (ולהלן נתייחס לחברה לשם הנוחות), נקבעת תושבות של חברה על פי מקום התאגדותה או על פי מקום השליטה והניהול על עסקיה. ככל שמדובר בחברה שהתאגדה מחוץ לישראל, יראו חברה כאמור כתושבת ישראל אם השליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.

תחילת עידן מיסוי תאגידים זרים הפועלים בישראל באמצעות ניכוי המס במקור?

בעקבות פרסום חוזר מס הכנסה 4/2016 בנושא פעילות תאגידים זרים בישראל אמצעות האינטרנט ("חוזר"), עולה הסוגיה, כיצד יטופלו בקשות לקביעת ניכוי המס במקור בעת העברת תשלום לתאגידים אלו המוגשות לרשות המסים או בעת הגשת בקשה לביצוע העברה לחו"ל בסניפי הבנקים המסחריים בישראל.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • תגיות

  אמנה בעל שליטה גמלאות גמלה דיבידנד דירה דירת מגורים דמי אבטלה דמי ביטוח דמי לידה הכנסה הכנסות חברה זרה חברה משפחתית, חברת בית וחברה שקופה חברה נשלטת זרה יחיד כפל מס מבוטח מוסד קבע מניות מס חברות מס רכישה מס שבח מע"מ מעסיק נאמנות נישום נכס נכסים סעיף 75ב' עובד עצמאי עולה חדש עסקה מלאכותית עצמאי פטור ממס קיזוז הפסדים קצבת זקנה רווח הון שכיר תושב תושבות תושב חוזר תושב חוזר ותיק תושב חוץ תושב ישראל

  ימי עיון

  <יולי 2020>
  2829301234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930311
  המומחים שלנו לרשותכם
  שאל שאלה