רקע ומומחיות
כמפקח מס בפקיד שומה רמלה, הצטרף חגי למחלקת החלטות מקדמיות בראשותה של סגנית נציב מס הכנסה לשעבר הגב’ פרידה ישראלי, במסגרת תפקידו זה טיפל בבקשות להחלטות מקדמיות של חברות מהגדולות בארץ. בשנת 2000 מונה חגי ע”י נציב מס הכנסה כחבר בוועדה לבחינת הקמתה של יחידה למיסוי בינלאומי באגף מס הכנסה, ובהמשך נמנה עם מקימי היחידה. בתפקידו זה טיפל חגי בכל תחומי המיסוי הבינלאומי לרבות מתן אישורים בהסדרי מס (“פרה רולינג”), טיפול בתיקי שומה בנושאים בינלאומיים והטמעת נושא המיסוי הבינלאומי במשרדי השומה השונים. בנוסף, השתתף חגי בין היתר בחקיקת הרפורמה (תיקון 132), בכתיבת חוזרים בנושא מיסוי בינלאומי, במתן החלטות מקדמיות וטיפול בתיקים מורכבים ושימש רפרנט במשרדי השומה השונים בארץ.

פעילויות מקצועיות נבחרות
חגי שימש כמרצה למיסים בקורסי מפקחים בנציבות מס הכנסה, מרצה בקורסים ליועצי מס ומרצה למיסים בחוג לחשבונאות בקריה האקדמית. כמו כן, חגי כותב ומשיב כמומחה בביטאוני מיסוי שונים.

פעילותו בפירמה
במהלך שנת 2004 פרש חגי מהשירות הציבורי והצטרף למשרד. במשרד אחראי חגי על מחלקת המיסוי הבינלאומי. במסגרת עבודתו עוסק בליווי עסקאות מראשיתן ועד סיומן, מטפל בדיוני שומות עם רשות המיסים ובקבלת אישורים מראש בנושאים מגוונים. בנוסף עוסק בליווי ושותף למו"מ מול רשות המיסים בכל הקשור למיסוי והסדרי נאמנויות והסדרי גילוי מרצון לגבי נכסים וחשבונות בנק בחו"ל של תושבי ישראל

ניסיון מקצועי
שותף בפירמה “ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע”מ” (2006 ואילך).
“ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע”מ” – מנהל תחום מיסוי בינלאומי (2004 ואילך).
היחידה למיסוי בינלאומי במס הכנסה (2004-2001).
מפקח ארצי מחלקת תכנון ומדיניות – נציבות מס הכנסה (2000-1998).
מפקח בחוליית חברות פקיד שומה רמלה (1995-1998).

השכלה פורמלית
רו”ח משנת 1999.
עו”ד משנת 2008.
תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים – "המכללה למנהל”, ראשל”צ.
תואר ראשון במשפטים – "מכללת שערי משפט”.

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה