רקע ומומחיות
ענבל בתפקידה האחרון ברשות המיסים היתה סגנית פקידת שומה בכפר סבא.

פעילויות מקצועיות נבחרות
ענבל טיפלה וליוותה תיקי שומה – חברות, יחידים וניכויים – בסוגיות מורכבות כגון חוקי עידוד, מחירי העברה, זיכויי חו"ל, מסחר במט"ח, נאמנות, קבלנים, השכרת נדל"ן, רכישה עצמית ועוד.
מתוקף תפקידה ענבל היתה מעורבת בכלל המחלקות במשרד, הן בהיבט המנהלי והן בהיבט המקצועי וליוותה תיקים משמעותיים במסגרת הליכים משפטיים.
בשנת 2013 השתתפה ענבל בועדה ברשות המיסים בנושא מיסוי נאמנויות, אשר גיבשה המלצות שהובילו לתיקון 197 בפרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה.
כרכזת חולית נאמנויות בפקיד שומה ת"א 1, רכזה את הפרקטיקה הנהוגה לטיפול והסדרת נאמנויות.

פעילותה בפירמה
ייצוג נישומים בפני רשות המיסים בדיוני שומה, ליווי בקבלת החלטות מיסוי, ליווי וייעוץ בעסקאות שונות כגון מיזוגים ורכישות (M&A) ורווחי הון , ליווי בסוגיות חוק עידוד ומחירי העברה בהם יש משקל מכריע לנטל המס והפחתתו.
ליווי נאמנויות יוצרים ונהנים במסגרת דיווחיהם לרשויות המס והגעה להסדרים בהקשר זה.

ניסיון מקצועי
משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ – צוות מיסוי ישראלי (2018 ואילך).
סגנית פקידת השומה כפר סבא (2014-2017).
רכזת פקיד שומה ת"א 1 (2008-2014).
מפקחת פקיד שומה ת"א 1 (2005-2008).
מפקחת בחקירות תל אביב (2003-2005) – קורס חוקרים והסמכה כחוקרת.

השכלה פורמלית
רו"ח משנת 2005.
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים.
תואר ראשון במשפטים LLB – הקריה האקדמית קרית אונו.

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה