רקע ומומחיות
מיטל נמנית על צוות המחלקה למיסוי ישראלי – בסניף חיפה והצפון. מיטל פועלת בתחומי המיסוי השונים: מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע”מ וחוקי עידוד של יחידים, שותפויות, חברות ותאגידים שונים.

פעילויות מקצועיות נבחרות
מיטל מסייעת בשרות הניתן ע"י משרדנו ללקוחות בנושא של הליך גילוי מרצון, לרבות הכנת דוחות מס אישיים.

ניסיון מקצועי
משרד "ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ" – סניף חיפה והצפון – צוות מיסוי ישראלי (2014 ואילך).
מתמחה במשרד "Deloitte" – "ברייטמן, אלמגור, זוהר", חיפה (2014).
מתמחה במשרד "אביחי חקמון, רו"ח" (2012-2013).

השכלה פורמלית
בעלת רישיון רו"ח החל משנת 2015.
תואר ראשון לכלכלה וחשבונאות – המרכז האקדמי רופין.

המומחים שלנו לרשותכם
שאל שאלה