מבזק מס הלכה למעשה | חלק ט' - לקט מבזקי מס 2019-2020

דברי פתיחה 2
תוכן עניינים 5
הכנסות והוצאות - תוכן עניינים 6
תוכן עניינים - רווח הון ומוניטין 15
תוכן עניינים -מיסוי בינלאומי 28
אמנת מס 30
תושבות יחידים/חברות 35
חנ"ז (חברה נשלטת זרה) 42
LLC וגופים זרים 44
זיכוי מס זר 49
עולים חדשים/תושבים חוזרים 53
רווח הון 57
שינוי מודל עסקי ומחירי העברה 61
שונות 66
תוכן עניינים - מיסוי נאמנויות 71
תוכן עניינים - מיסוי מקרקעין 77
דירת מגורים 79
חישוב השבח ומס רכישה 87
תמ"א 38 92
נאמנות 99
פחת 107
תוכן עיינים - מיסוי תאגידים ושינוי מבנה 109
תוכן עניינים - מיסוי יחיד 115
תוכן עניינים - הפסדים 120
תוכן עניינים - מס ערך מוסף 127
תוכן עיינים - חוק לעידוד השקעות הון 141
תוכן עניינים - ביטוח לאומי 158
בעלי שליטה 158
עובדים שכירים / ניכויים 165
גמלאות 172
חברה משפחתית 183
תושבות 187
חובת בדמי ביטוח 191
תוכן עניינים - שונות ישראלי 196
תוכן עניינים - קורונה 202
מיסוי ישראלי 203
מיסוי בינלאומי 210
ביטוח לאומי 220

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==